24 febr. 2009

Una enquesta fiable

Publicat en 9:51 sota General

Les enquestes que, sovint abans de eleccions, encarreguen els partits politics o certs diaris amb un inclinació coneguda han fet sempre sospitar els lectors i per tant no assoleixen l’efecte desitjat.

A Suïssa, on anem a votar cada any mitja dotzena de vegades un total de vint o més assumptes, les enquestes no són massa diferents de les d’altres països. Més ben dit, no eren.

S’ha creat una organització amb el nom de „Perspektive Schweiz“ („Perspectiva Suïssa“) amb la finalitat de donar regularment, i sobretot de cara a cada elecció, una informació fidel i neutral sobre les intencions, les idees i les aspiracions de la població. Per reafirmar el seu caràcter polític neutral, han entrat a formar part dels seu Patronat els presidents de tots els partits amb representació governamental, i que van dels Verds fins als dreters del Partit Popular Suïs. En els pocs anys que porten d’activitat, s’ha demostrat que les desviacions entre els seus pronòstics i els resultats reals de les votacions es de dècimes, per tant molt millors que les de qualsevol altre enquestador.

Entre el 27 d’octubre i el 31 de desembre 2008 van fer una enquesta on-line a més de 20.000 persones sobre 40 temes d’actualitat. Les preocupacions i temors dels suïssos de cara al futur no són gens diferents de les dels catalans, o dels francesos o dels alemanys. Dins l’Europa occidental, tot i les diferencies entre països, els temes fonamentals són comuns: atur, crisi financera, violència juvenil, energia, ecologia, …Això fa que els resultats tinguin un cert interès fora de Suïssa, sobre tot per el mètode seguit per l’obtenció de les dades.

Per raons obvies només donaré un parell de resultats significatius.

Propostes que obtingueren una majoria absoluta (selecció)

Els delictes greus comesos per joves, podran ser jutjats amb el codi penal
per majors d’edat, que és més rigorós ( 71% Si)

Menors d’edat extrangers que reincideixin en fets delictius podran ser expulsats del país junt amb les seves famílies ( 64% Si)

Empreses amb més de 500 treballadors estaran obligades a construir places de guarderies infantils (60% Si)

La venda de aparells electrodomèstics (TV, equips de so, aparells de cuina…) que es desconnecten i queden en posició „stand-by“ seran prohibits (55% Si)

Propostes rebutjades (selecció)

Junt amb l’ajuda materna en cas de naixement de fills, el pare podrà tenir unes vacances pagades de 4 setmanes al mateix temps que les de la mare (64% No)

Les llars tindran dret a una certa quantitat de consum elèctric a preu baix. En cas de sobrepassar aquesta quantitat, el preu per kWh es doblarà (59 No).

No hi ha resposta

Els comentaris estan tancats actualment.