29 març 2008

Democràcia directa (segona part)

Publicat en 13:55 sota General


Avui comentaré els resultats de la Reunió de Ciutadans del dijous (vegeu el meu article del dia 26).
Amb una assistència d’un 2% escàs de la població amb dret de vot, tots els punts foren aprovats pràcticament sense controvèrsia, fins i tot el que semblava més polèmic, és a dir el rebaixar de 20 a 10% les signatures necessàries per portar a referèndum els acords de les Reunió de Ciutadans.

Fa un parell d’anys, algú va proposar suprimir les Reunions de Ciutadans, en vista del habitual escàs acte de presencia, i substituir-ho per Compromissaris, naturalment elegits per votació popular. No va prosperar aquesta proposta perquè molta gent va sentir que podia perdre el dret de decidir directament, és a dir la democràcia directa.

Es molt curiós observar que ningú vol renunciar a un dret, malgrat no fer-ne l’ús habitual. Semblaria que el que no van a les reunions poden delegar a altres el seu vot (compromissaris), però no és així. Tothom vol tenir personalment el dret de decidir…encara que després es quedi a casa quan el criden a donar la seva opinió.

Encara diré més : un dels arguments dels suïssos contraris a entrar a la UE és el fet de que seria obligat renunciar a la democràcia directa tal com està establerta actualment, i els anys passen i Suïssa no entra a la UE ni al Euro en gran part per la por a renunciar a una sèrie de drets senzills, simples, però molt arrelats en el poble suís.

No és cosa fàcil la democràcia. Però és el millor sistema que tenim per apropar-nos el màxim a l’ideal de participació. De manera que el mes de setembre, tornarem a la Reunió de Ciutadans, els 2% de sempre, segurs de que fem quelcom de positiu. Sigui cert o no.

(Foto : Vista del campanar de l’esglesia de Oftringen)

No hi ha resposta