27 nov. 2008

Ajut per les energies „netes“

Publicat en 8:59 sota General


L’electricitat produïda amb energies renovables és més cara que la de les plantes tradicionals. Dit d’una altre manera: els kilowatts/hora que provenen de panells solars, d’aereo generadors, de biomassa o de geotèrmia surten més cars que els produïts per centrals tèrmiques o atòmiques.

Per dir-ho amb xifres i amb els panells solars com a exemple: si calculem l’energia necessària per fabricar els panells solars, muntar-los i mantenir-los durant la seva vida útil, i la comparem amb l’energia que produeixen veiem que la proporció és de 60/40. És a dir que un 60% de l’energia que produeixen se’n ha anat en la producció dels panells. El mateix càlcul per una planta tèrmica amb carbó dona una proporció de 18/82 % i una de hidràulica 5/95%.

Per evitar, malgrat les xifres, un abandó de les energies renovables, el govern suís va crear el mes de maig 2008 una companyia, Swissgrid S.A., que depèn del Departament Federal per la Energia, i que atorga subvencions als productors d’energia „neta“ si amb ella alimenten la xarxa pública. Uns 5000 (cinc mil!) productors s’han inscrit, entre ells molts del sector agrícola que han instal•lat panells fotovoltaics als seus estables i graners.

La subvenció tendeix a cobrir la diferencia de cost entre l’energia produïda i la que està a l’abast a la xarxa. Naturalment aquesta subvenció és pagada per el consumidor, altrament dit tots nosaltres, a base d’un augment de 0,4 cèntims del preu del kilowatt/hora a partir del 2009, augment „suportable“ per a tothom i que permet perseverar en la substitució lenta però continuada de l’electricitat convencional per „neta“. Un bon exemple.

No hi ha resposta