BUSCANT RAONS – Avui


         Animus provocandi

4 octubre 2019

RANITIDINA CARCINÒGENA / RANITIDIA CARCINÓGENA

Classificat com a: opinió — Jaume C. i B. @ 18:47
Etiquetes:, ,

RANITIDINA CARCINÒGENA

 

Durant un parell d’anys la meva mare ha pres RANITIDINA, un medicament que protegeix l’estomac, receptat a persones que han de prendre molta medicació. A la meva mare li ha estat diagnosticat un càncer d’estómac. Fa uns parell de dies va aparèixer a la premsa una notícia on s’informava que la RANITIDINA havia estat retirada degut a que s’havia descobert que alguns dels seus components eren carcinògens, en concret causa càncer d’estómac, que és al que ella li han diagnosticat.

 

M’agradaria saber si hi ha més persones en circumstàncies similars.

 

No és la primera vegada que un medicament es retirat en descobrir-se que té efectes secundaris molt perniciosos per a les persones que els prenen, ens diuen que abans de posar un medicament al mercat aquest es sotmès a tests clínics de tota mena, tot i així, sembla que els laboratoris farmacèutics es deuen més als seus accionistes que no pas als seus clients/pacients.

És una irresponsabilitat que per uns guanys importants els laboratoris treguin al mercat medicaments que mentre tracten una malaltia causen una altra molt pitjor.

 

 

RANITIDIA CARCINÓGENA

 

Durante un par de años mi madre ha tomado RANITIDINA, un medicamento que protege el estómago, recetado a personas que tienen que tomar mucha medicación. A mi madre le ha sido diagnosticado un cáncer de estómago. Hace unos par de días apareció en la prensa una noticia donde se informaba que la RANITIDINA había sido retirada debido a que se había descubierto que algunos de sus componentes eran carcinógenos, en concreto causa cáncer de estómago, que es a lo que ella le han diagnosticado.

 

Me gustaría saber si hay más personas en circunstancias similares.

 

No es la primera vez que un medicamento es retirado al descubrirse que tiene efectos secundarios muy perniciosos para las personas que los toman, nos dicen que antes de poner un medicamento en el mercado éste es sometido a tests clínicos de todo tipo, aún y así, parece que los laboratorios farmacéuticos se deben más a sus accionistas que no a sus clientes/pacientes.

Es una irresponsabilidad que por unas ganancias importantes los laboratorios saquen al mercado medicamentos que mientras tratan una enfermedad causan otra mucho peor.

 

11 juny 2012

El problema espanyol (XX)

El problema espanyol (XX)

Més val honra sense Bankia que Bankia sense honra

De vegades algunes situacions ens permeten fer jocs de paraules curiosos. La frase autèntica deia “la reina (Isabel II), el Govern, el país i jo preferim més tenir honra sense vaixells, que vaixells sense honra” i la va dir o escriure l’almirall espanyol Méndez Núñez. Segons quina versió llegim va ser la resposta de l’almirall a les flotes nord-americana i britànica que van advertir-li que si bombardejava Valparaíso l’atacarien com així va ser després. També podria ser la resposta de l’almirall als seus superiors quan li van recriminar haver perdut la flota encara que en aquest cas ell pretenia justificar que s’havia limitat a complir les ordres que li havia donat el ministre d’Estat el 26 de gener de 1865 dient-li “que més val sucumbir amb gloria en mars enemics que tornar a Espanya sense honra ni vergonya”, Méndez Núñez li va respondre “primer honra sense Marina, que Marina sense honra”. Aquests fets van succeir cap a 1865, ja fa 147 anys, i sembla que els que governen les Espanyes continuen fent el fatxenda “urbi et orbi” abans que reconèixer que han ficat la pota fins el fons prenent mesures equivocades.

Sembla que la mentalitat espanyola pateix d’una barreja d’incapacitat per aprendre dels seus errors i d’excés de fatxenderia. Escoltava la roda de premsa del ministre Luís de Guindos per explicar l’aprovació del rescat del sistema financer espanyol, va respondre algunes de les preguntes que se li feien, dues per periodista, en un to en alguns moments crispat, no va voler respondre una de les preguntes que se li van fer.

Quan un govern ho ha fet tan malament com aquest (i també el precedent) han d’explicar-se davant dels ciutadans que són les principals víctimes dels errors que ells cometen. Un periodista li va preguntar perquè no estava el president del govern, Mariano Rajoy explicant tot aquest embolic. Luís de Guindos va respondre que “jo soc el membre de l’Eurogrup, el president del govern no ho és”. El president del govern preferia estar a Polònia veient un partit de futbol, que a ell això d’haver de donar explicacions no li agrada gens, i als seus ministres tampoc perquè un altre periodista li va preguntar: “Si la societat no va a patir les conseqüències del rescat, com sosté el Govern, perquè no es va demanar abans l’ajuda?”. Luís de Guindos, ministre d’Economia del Govern d’Espanya va respondre: “A vostè no li toca preguntar ara”. Una mica de modèstia, senyor ministre, una mica de modèstia, vostè ha d’explicar de quin mal hem de morir, si no ho vol fer dimiteixi i torni-se’n a treballar a Lehman Brothers. De Guindos va insistir que no es tracta d’un rescat sinó d’un préstec (de 100.000 milions d’euros) en “condicions molt favorables” que tindrà efectes positius per a l’economia perquè reforçarà la banca i reactivarà el crèdit a empreses i famílies, i tranquil•litzarà els mercats.

El president del Govern espanyol, Mariano “Wally” Rajoy intenta vendre tot aquest embolic com un èxit malgrat que durant mesos ha estat negant-se a acceptar el rescat mentre l’economia espanyola queia en picat – o feia aigües com el Titanic -, en els sis mesos, encara no, que fa que és president les dades econòmiques han anat empitjorant. Les mesures presses pel Govern de Rajoy provocaven l’efecte contrari al que pretenia el Govern.

Rajoy dimissió

Ahir a la tarda el 15-M estava demanant a Rajoy que dimitís. La idea de Rajoy de romandre mig amagat a veure si la crisi se soluciona és un error, però aquest és el caràcter del personatge. Hem vist com en altres països qui sortia a explicar les mesures que prenien era el cap del govern (cancellera alemanya Angela Merkel, el primer ministre italià Mario Monti) o el cap d’Estat (el president francès Nicolas Sarkozy (ara François Hollande), el president nord-americà Barack Obama), i d’altres caps de govern o d’Estat, fins i tot, aquí, a Catalunya, quan ha calgut ha sortit el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas a explicar que succeïa i que pensava fer, una altra història és que les mesures que hagin pres no ens agradin però almenys donen la cara, Rajoy no, Rajoy s’amaga, i els seus ministres han demostrat molt poca humilitat quan han hagut de donar explicacions, han estat poc clars o directament han mentit.

Estem en el segle XXI, un segle en què la comunicació és fonamental però aquest govern espanyol del segle XXI actua com si fos del XIX, prenen les mesures sense explicar-les, quan han d’explicar-les ho fan tartamudejant i quan se’ls inquireix per a què aclareixin qüestions concretes es neguen a respondre.

Els 100.000 milions d’euros no són un préstec, són part de la intervenció més o menys dissimulada i això si que tindrà conseqüències per a la ciutadania per molt que Luís de Guindos ho negui. El govern espanyol ha aprovat una xifra que suposa el 23% d’aquesta quantitat per salvar #bankia, un monstre financer construït fusionant caixes d’estalvis amb una gran presència de polítics (especialment de polítics del PP però no només del PP) als consells d’administració. Havent perdut l’honor per mentiders, sapastres i inconscients ara ja només els queda #bankia. A diferència de Méndez Núñez que va preferir perdre els vaixells abans que la honra en un acte de fatxenderia hispànica absurda, els pepers han preferit perdre la honra per salvar #bankia, el vaixell insígnia del sistema financer lligat al PP encara que això signifiqui perdre la poca credibilitat que ells tenien com govern i la poca que té Espanya com Estat.

Bailout vol dir rescat

Per molt que els senyors Rajoy i de Guindos s’entossudeixin a parlar de préstec la realitat és una altra, el terme bailout significa rescat, no pas préstec. El senyor de Guindos es pensa que no ens arriben les declaracions de membres de governs estrangers parlant de “rescat” (bailout) no pas de “préstec” (loan).

Vídeo: Roda de premsa del ministre d’Economia Luís de Guindos

El problema español (XX)


Más vale honra sin Bankia que Bankia sin honra

A veces algunas situaciones nos permiten hacer juegos de palabras curiosos. La frase auténtica decía “la reina (Isabel II), el Gobierno, el país y yo preferimos más tener honra sin barcos, que barcos sin honra” y la dijo o escribió el almirante español Méndez Núñez. Según la versión leemos fue la respuesta del almirante a las flotas estadounidense y británica que advertirle que si bombardeaba Valparaíso le atacarían como así fue después. También podría ser la respuesta del almirante a sus superiores cuando le recriminaron haber perdido la flota aunque en este caso él pretendía justificar que se había limitado a cumplir las órdenes que le había dado el ministro de Estado el 26 de enero de 1865 diciéndole “que más vale sucumbir con gloria en mares enemigos que volver a España sin honra ni vergüenza”, Méndez Núñez le respondió “primero honra sin Marina, que Marina sin honra”. Estos hechos sucedieron hacia 1865, ya hace 147 años, y parece que los que gobiernan las Españas siguen haciendo el fanfarrón “urbi et orbi” antes que reconocer que han metido la pata hasta el fondo tomando medidas equivocadas.

Parece que la mentalidad española sufre de una mezcla de incapacidad para aprender de sus errores y de exceso de chulería. Escuchaba la rueda de prensa del ministro Luis de Guindos para explicar la aprobación del rescate del sistema financiero español, respondió algunas de las preguntas que se le hacían, dos por periodista, en un tono en algunos momentos crispado, no quiso responder una de las preguntas que se le hicieron. Cuando un gobierno lo ha hecho tan mal como este (y también el precedente) deben explicarse ante los ciudadanos que son las principales víctimas de los errores que ellos cometen. Un periodista le preguntó porqué no estaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy explicando todo este lío. Luís de Guindos respondió que “yo soy el miembro del Eurogrupo, el presidente del gobierno no lo es”. El presidente del gobierno prefería estar en Polonia viendo un partido de fútbol, que a él eso de tener que dar explicaciones no le gusta nada, y a sus ministros tampoco porque otro periodista le preguntó: “Si la sociedad no va a sufrir las consecuencias del rescate, como sostiene el Gobierno, ¿porque no se pidió antes la ayuda? “. Luis de Guindos, ministro de Economía del Gobierno de España respondió: “A usted no le toca preguntar ahora”. Un poco de modestia, señor ministro, un poco de modestia, usted debe explicar de qué mal hemos de morir, si no lo quiere hacer dimita y vuelva a trabajar a Lehman Brothers. De Guindos insistió en que no se trata de un rescate sino de un préstamo (de 100.000 millones de euros) en “condiciones muy favorables” que tendrá efectos positivos para la economía porque reforzará la banca y reactivará el crédito a empresas y familias, y tranquilizará los mercados.

El presidente del Gobierno español, Mariano “Wally” Rajoy intenta vender todo este lío como un éxito a pesar de que durante meses ha estado negándose a aceptar el rescate mientras la economía española caía en picado – o hacía aguas como el Titanic -, en los seis meses, todavía no, que hace que es presidente los datos económicos han ido empeorando. Las medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy provocaban el efecto contrario al que pretendía el Gobierno.

Rajoy dimisión

Ayer por la tarde el 15-M estaba pidiendo a Rajoy que dimitiera. La idea de Rajoy de permanecer medio escondido a ver si la crisis se soluciona es un error, pero este es el carácter del personaje. Hemos visto como en otros países que salía a explicar las medidas que tomaban era el jefe del gobierno (canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro italiano Mario Monti) o el jefe de Estado (el presidente francés Nicolas Sarkozy (ahora François Hollande), el presidente estadounidense Barack Obama), y otros jefes de gobierno o de Estado, incluso, aquí, en Catalunya, cuando ha sido necesario ha salido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas a explicar lo que sucedía y que pensaba hacer, otra historia es que las medidas que hayan tomado no nos gusten pero al menos dan la cara, Rajoy no, Rajoy se esconde, y sus ministros han demostrado muy poca humildad cuando han tenido que dar explicaciones, han sido poco claros o directamente han mentido. Estamos en el siglo XXI, un siglo en que la comunicación es fundamental pero este gobierno español del siglo XXI actúa como si fuera del XIX, toman las medidas sin explicarlas, cuando tienen que explicarlas lo hacen tartamudeando y cuando se les inquiere para que aclaren cuestiones concretas se niegan a responder. Los 100.000 millones de euros no son un préstamo, son parte de la intervención más o menos disimulada y eso si que tendrá consecuencias para la ciudadanía por mucho que Luis de Guindos lo niegue. El gobierno español ha aprobado una cifra que supone el 23% de esta cantidad para salvar #bankia, un monstruo financiero construido fusionando cajas de ahorros con una gran presencia de políticos (especialmente de políticos del PP pero no sólo del PP) a los consejos de administración. Habiendo perdido el honor por mentirosos, chapuceros e inconscientes ahora ya sólo les queda #bankia. A diferencia de Méndez Núñez que prefirió perder los barcos antes de que la honra en un acto de chulería hispánica absurda, los peperos han preferido perder la honra para salvar #bankia, el buque insignia del sistema financiero ligado al PP aunque eso signifique perder la poca credibilidad que ellos tenían como gobierno y la poca que tiene España como Estado.

Bailout significa rescate

Por mucho que los señores Rajoy y de Guindos se empeñen en hablar de préstamo la realidad es otra, el término bailout significa rescate, no préstamo. El señor de Guindos cree que no nos llegan las declaraciones de miembros de gobiernos extranjeros hablando de “rescate” (bailout) no de “préstamo” (loan).

9 juny 2012

El problema espanyol (XVIII)

Classificat com a: Catalunya,Denúncia,Economia,Espanya,Notícia,opinió — Jaume C. i B. @ 20:26
Etiquetes:, , ,

El problema espanyol (XVIII)

Espanya ens roba

Per molt que al diputat neolerrouxista Jorge Cañas no li agradi que es digui, la realitat és la que és, i ni ho poden negar ni ho poden disfressar amb eufemismes estúpids. Aquesta setmana hem conegut dos fets:

-Jordi (Ametlla del Vallès): va denunciar a RAC1 que Hisenda li deu 1500 € de la declaració de l’any passat en concepte de devolució. Jordi va reclamar un munt de vegades el pagament d’aquests diners sense que Hisenda no només no li fes cap cas sinó que Hisenda li va enviar una carta reclamant-li 3800 €. Jordi descobreix a través del seu gestor que Hisenda va multiplicar per dos els seus ingressos. Jordi presenta tres recursos que li són desestimats encara que Hisenda reconeix que ha comés un error. Jordi presenta un recurs al defensor del contribuent que pot trigar de dos a quatre anys a resoldre el recurs. Mentrestant Hisenda es queda 6600 € d’en Jordi durant almenys dos anys.

-Descobrim que Hisenda realitza el doble d’inspeccions a Catalunya que a Madrid i sis vegades més a Catalunya que a Andalusia. L’any 2008 l’Estat va obtenir a Catalunya 311 milions d’euros, a Madrid 155 milions d’euros i a Andalusia 55 milions d’euros. Vull recordar que Andalusia té un milió més d’habitants que Catalunya. De les declaracions amb dret a devolució d’aquest any, a data d’1 de juny Hisenda ja ha tornat el 65% a Madrid, el 64% a Andalusia i el 58% a Catalunya.

Se’ns rifen sense cap vergonya.

El problema español (XVIII)

España nos roba

Por mucho que el diputado neolerrouxista Jorge Cañas no le guste que se diga, la realidad es la que es, y ni lo pueden negar ni lo pueden disfrazar con eufemismos estúpidos. Esta semana hemos conocido dos hechos:

-Jordi (Ametlla del Vallès): denunció a RAC1 que Hacienda le debe € 1.500 de la declaración del año pasado en concepto de devolución. Jordi reclamó un montón de veces el pago de ese dinero sin que Hacienda no sólo no le hiciera ningún caso sino que Hacienda le envió una carta reclamándole € 3.800. Jordi descubre a través de su gestor que Hacienda multiplicó por dos sus ingresos. Jordi presenta tres recursos que le son desestimados aunque Hacienda reconoce que ha cometido un error. Jordi presenta un recurso al defensor del contribuyente que puede tardar de dos a cuatro años en resolver el recurso. Mientras Hacienda se queda € 6.600 de Jordi durante al menos dos años.

-Descubrimos que Hacienda realiza el doble de inspecciones en Cataluña que en Madrid y seis veces más en Cataluña que en Andalucía. En 2008 el Estado obtuvo en Cataluña 311 millones de euros, en Madrid 155 millones de euros y en Andalucía 55 millones de euros. Quiero recordar que Andalucía tiene un millón más de habitantes que Cataluña. De las declaraciones con derecho a devolución de este año, a fecha de 1 de junio Hacienda ya ha devuelto el 65% en Madrid, el 64% en Andalucía y el 58% en Cataluña. Se nos rifan sin ninguna vergüenza.

4 juny 2012

El “catalán judío renegado” arriba a Israel

El “catalán judío renegado” arriba a Israel

Durant la batalla de l’Ebre – guerra civil espanyola – la Falange Espanyola, va adaptar el seu himne, el “Cara al sol”, a les circumstàncies canviant una estrofa per la següent: “Catalán, judío y renegado,pagarás los daños que has causado. Arriba escuadras, a vencer, Que en España empieza a amanecer”. Això succeïa l’any 1938. El passat dia 25 de maig de 2012 la Falange va organitzar una manifestació que recorria els carrers de Madrid repartint un pamflet on es podien llegir els mateixos versos.
La web de la CFCA (THECOORDINATING FORUM FOR COUNTERING ANTISEMITISM) del govern israelià s’ha fet ressò d’aquest fet:
Madrid – In a public demonstration by the streets of Madrid against the Catalan nationalism, the fascist little group “Falange Española” delivered pamphlets calling Catalan nationalists as “renegade Jewish” that they must fight. (Madrid – En una manifestació pública pels carrers de Madrid contra el nacionalisme català, el grup feixista Falange Espanyola ha lliurat pamflets on titllava els nacionalistes catalans de “jueus renegats” contra els que han de combatre).
La CFCA és un organisme que realitza un seguiment de l’antisemitisme arreu del Món i s’ha fet ressò que a Madrid un grup feixista espanyol repartia un pamflet amb unes paraules obertament racistes durant la celebració d’una manifestació autoritzada pel govern hores abans de la celebració de la Copa del Rei a la mateixa ciutat.
Són evidents les connotacions racistes quan en aquest pamflet es pot llegir “catalán que injuriaste la bandera que yo he jurado defender; morirás como una fiera por traidor a mi fe” o “catalán judío renegado“.
Les autoritats espanyoles havent autoritzat aquesta manifestació es fan còmplices, membres de la policia espanyola acompanyaven els feixistes i no poden negar que no veien la simbologia feixista, banderes preconstitucionals i una bandera de les SS. I les autoritats judicials espanyoles han mirat cap a una altra banda en una manifestació feixista que s’ha celebrat a la capital del Regne i on s’ha repartit un pamflet clarament racista, podien actuar d’ofici perquè l’organització responsable de repartir aquest pamflet està perfectament identificada al pamflet, i com he dit abans, no són paraules noves, aquestes paraules són una versió del “cara al sol” de la Falange de l’any 1938, durant la terrible batalla de l’Ebre.
Si un departament del govern israelià se n’ha fet ressò és estrany que els policies que caminaven al costat dels falangistes que repartien el pamflet no se n’adonessin, i que els jutges de la ciutat on es repartia el pamflet tampoc se n’assabentessin. Suposo que estaven massa preocupats buscant elefants i xiulets.
El pamflet cita un dels grans criminals del règim franquista, Millán Astray, que referint-se a Catalunya i Euskadi parla en terme de càncers que s’han d’extirpar de la que a parer del criminal psicòpata Millán Astray, és la part sana, Espanya. Els paralel·lismes entre el franquisme i el nazisme no són cap casualitat, els nazis consideraven els jueus un càncer que s’havia d’eradicar, els feixistes espanyols consideraven bascos i catalans aquest càncer. El pamflet de la Falange, però, considera que els catalans som molt pitjors que els bascos, afirmen que Sabino Arana, pare del nacionalisme basc va tornar-se nacionalista basc després de visitar Barcelona.
L’any 1936, Queipo de Llano, general golpista i franquista, alcohòlic, psicòpata i criminal de guerra conegut per les seves alocucions radiofòniques terrorífiques deia: “Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Barcelona en un inmenso solar“.
El 26 de novembre de 1936 l’ABC publicava el següent: “yo recuerdo en mis viajes por América la idea que se tiene de Cataluña. En América, en general, dividen a los españoles en tres clases: una, los vascos (…) el resto…sin distinción…gallegos, y, por último, otra clase distinta: la de los catalanes, a los que juzgan como una raza de hebreos, porque se valen de los mismos procedimientos que realizan los hebreos en todas las naciones del Globo“.
Idees velles que no desapareixen.

El “catalán judío renegado” llega a Israel
Durante la batalla del Ebro – guerra civil española – la Falange Española, adaptó su himno, el “Cara al sol”, a las circunstancias cambiando una estrofa por la siguiente: “Catalán, judío y renegado,pag arás los daños que has causado. Arriba escuadras, a vencer, Que en España empieza a amanecer“. Esto sucedía en 1938. El pasado día 25 de mayo de 2012 la Falange organizó una manifestación que recorría las calles de Madrid repartiendo un panfleto donde se podían leer los mismos versos.La web de la CFCA (THE COORDINATING FORUM FORCOUNTERING ANTISEMITISM) del gobierno israelí se ha hecho eco de este hecho:
Madrid – In a public demonstration by the streets of Madrid against the Catalan nationalism, the fascist little group “Falange Española” delivered pamphlets calling Catalan nationalists as “renegade Jewish” that they must fight. (Madrid – En una manifestación pública por las calles de Madrid contra el nacionalismo catalán, el grupo fascista Falange Española ha entregado panfletos donde tildaba los nacionalistas catalanes de “judíos renegados” contra los que deben combatir). La CFCA es un organismo que realiza un seguimiento del antisemitismo en todo el Mundo y se ha hecho eco de que en Madrid un grupo fascista español repartía un panfleto con unas palabras abiertamente racistas durante la celebración de una manifestación autorizada por el gobierno horas antes de la celebración de la Copa del Rey en la misma ciudad. Son evidentes las connotaciones racistas cuando en este panfleto se puede leer “catalán que injuriaste la bandera que yo he jurado defender; morirás como una fiera por traidor a mí fe” o “catalán judío renegado“. Las autoridades españolas habiendo autorizado esta manifestación se hacen cómplices, miembros de la policía española acompañaban los fascistas y no pueden negar que no veían la simbología fascista, banderas preconstitucionales y una bandera de las SS. Y las autoridades judiciales españolas han mirado hacia otro lado en una manifestación fascista que se ha celebrado en la capital del Reino y donde se ha repartido un panfleto claramente racista, podían actuar de oficio porqué la organización responsable de repartir este panfleto está perfectamente identificada en el panfleto, y como he dicho antes, no son palabras nuevas, estas palabras son una versión del “cara al sol” de la Falange del año 1938, durante la terrible batalla del Ebro. Si un departamento del gobierno israelí se ha hecho eco es extraño que los policías que caminaban junto a los falangistas que repartían el panfleto no se dieran cuenta, y que los jueces de la ciudad donde se repartía el panfleto tampoco se enteran. Supongo que estaban demasiado preocupados buscando elefantes y pitos. El panfleto cita uno de los grandes criminales del régimen franquista, Millán Astray, que refiriéndose a Cataluña y Euskadi habla en término de cánceres que se han de extirpar de la que a juicio del criminal psicópata Millán Astray, es la parte sana, España. Los paralelismos entre el franquismo y el nazismo no son ninguna casualidad, los nazis consideraban a los judíos un cáncer que había que erradicar, los fascistas españoles consideraban vascos y catalanes este cáncer. El panfleto de la Falange, sin embargo, considera que los catalanes somos mucho peores que los vascos, afirman que Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco se volvió nacionalista vasco tras visitar Barcelona. En el año 1936, Queipo de Llano, general golpista y franquista, alcohólico, psicópata y criminal de guerra conocido por sus alocución radiofónicas terroríficas decía: “Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Barcelona en un inmenso solar“.
El 26 de noviembre de 1936 la ABC publicaba el siguiente: “yo recuerdo en mis viajes por América la idea de que se tiene de Cataluña. En América, en general, divide a los españoles en tres clases: una, los vascos (…) el resto … sin distinción … gallegos, y, por último, otra clase distinta: la de los catalanes, a los que juzgan como una raza de hebreos, porque se valen de los mismos procedimientos que realizan los hebreos en todas las naciones del Globo “.
Ideas viejas que no desaparecen.

Panes et circenses a Extremadura

Panes et circenses a Extremadura

Panes et circenses a Extremadura

Els municipis extremenys de la província de Càceres, El Guijo de Galisteo, Valrío i El Batán han consultat als seus ciutadans com volen gastar-se 15000 euros del pressupost per a festes. Havien d’escollir entre destinar-los a la creació de llocs de treball eventuals i festes amb vaquilles. Aquests municipis tenen un atur del 25% però els ciutadans d’aquests tres municipis han decidit que prefereixen els toros a crear llocs de treball, exceptuant el Guijo de Galisteo
Municipi                       Vots toros           Vots feina
El Guijo de Galisteo        40                                  115El Batán                       126                                   47
Valrío                            76                                   19
Total                           242                                  181

Només va anar a votar el 30% de les persones amb dret a vot (majors de 16 anys). Un dels partidaris dels toros que ha estat entrevistat ha declarat que “és el que ens agrada aquí i per això he votat a favor d’aquesta opció perquè el treball municipal ja sabem que aquí va sempre a les mateixes persones”. És escandalós que tenint un 25% d’atur decideixin gastar-se els diners en els toros i no en crear ocupació però després de llegir això no em sorprén gens ni mica, prefereixen els toros a que els diners siguin el sou d’algun amic o parent de l’alcalde. Sembla que el caciquisme continua existint a Extremadura, prefereixen el panes et circenses a treballar.

Panes et circenses en Extremadura

Los municipios extremeños de la provincia de Cáceres, El Guijo de Galisteo, Valrío y El Batán han consultado a sus ciudadanos cómo quieren gastarse 15.000 euros del presupuesto para fiestas. Debían elegir entre destinarlos a la creación de puestos de trabajo eventuales y fiestas con vaquillas. Estos municipios tienen un paro del 25% pero los ciudadanos de estos tres municipios han decidido que prefieren los toros a crear puestos de trabajo, exceptuando el Guijo de Galisteo.
Municipio                    Votos toros        Votos trabajo El Guijo de Galisteo                  40                      115 El Batán                                126                        47
Valrío                                      76                       19
Total                                      242                     181

Sólo fue a votar el 30% de las personas con derecho a voto (mayores de 16 años). Uno de los partidarios de los toros que ha sido entrevistado ha declarado que “es lo que nos gusta aquí y por eso he votado a favor de esta opción porqué el trabajo municipal ya sabemos que aquí va siempre a las mismas personas”. Es escandaloso que teniendo un 25% de paro decidan gastarse el dinero en los toros y no en crear empleo pero después de leer esto no me sorprende lo más mínimo, prefieren los toros a que el dinero sea el sueldo de algún amigo o pariente del alcalde. Parece que el caciquismo sigue existiendo en Extremadura, prefieren el panes et circenses a trabajar.

Al rei comença a preocupar-li que el declarin persona non grata

Al rei comença a preocupar-li que el declarin persona non grata

L’Ajuntament de Ripoll s’ha afegit al creixent nombre de municipis catalans que han declarat persona non grata el rei d’Espanya Joan Carles I. Sembla que això comença a preocupar la Casa Reial que ja s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Ripoll per conèixer les raons per les quals l’han declarat persona non grata i quins grups municipals han votat aquesta proposta. El primer municipi va ser Berga però ja s’hi ha afegit Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Celoni i Molins de Rei, i ara Ripoll, en canvi la proposta ha fracassat a Santa Perpètua de la Mogoda i Mollet del Vallès. Pròximament veurem com altres municipis s’hi afegeixen a la llista de municipis que declaren el monarca espanyol com persona non grata perquè regidors d’ERC de diversos municipis ja s’han interessat per la proposta antimonàrquica berguedana.
Potser el rei hauria d’examinar tot el que envolta la família reial, des del cas Urdangarín fins al seu propi comportament.

Al rey empieza a preocuparle que lo declaren persona non grata

El Ayuntamiento de Ripoll se ha añadido al creciente número de municipios catalanes que han declarado persona non grata al rey de España Juan Carlos I. Parece que esto empieza a preocupar a la Casa Real que ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Ripoll para conocer las razones por las que la han declarado persona non grata y qué grupos municipales han votado esta propuesta. El primer municipio fue Berga pero ya se han añadido Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Celoni y Molins de Rei, y ahora Ripoll, en cambio la propuesta ha fracasado en Santa Perpètua de la Mogoda y Mollet del Vallès. Próximamente veremos cómo otros municipios se añaden a la lista de municipios que declaran el monarca español como persona non grata por concejales de ERC de varios municipios ya se han interesado por la propuesta antimonárquica bergadana. Quizás el rey debería examinar todo lo que rodea a la familia real, desde el caso Urdangarín hasta su propio comportamiento.

Els “zombis” no existeixen

Els “zombis” no existeixen

Fa uns dies vaig escriure un article sobre un “zombi” que va ser abatut per un agent de la policia de Miami mentre estava devorant el rostre d’un sense sostre, fet que va produir-se el dissabte 26 de maig. El presumpte “zombi” es deia Rudy Eugene. Llegeixo que successos similars s’han produït en altres ciutats dels Estats Units – com per exemple els casos dels també presumptes “zombis” Alexander Kinyua i Luka Rocco – i això ha provocat una gran alarma social als Estats Units. Les autoritats han decidit intervenir. L’Agència de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units ha arribat a la conclusió que els “zombi”es no existeixen. Els Centres pel Control i la Prevenció han hagut de sortir al pas dels fets i de l’alarma creada: “La nostra oficina no té constància de cap virus que pugui reanimar els animals (o cap altre que pugui presentar símptomes semblants als ““zombi”s”)”. El CCD reconeix que en el món animal hi ha símptomes atribuïbles als “zombis” però encara no ho han detectat entre éssers humans. Un fong descobert al Brasil conegut amb el nom de Ophiocordyceps camponoti-balzani té elements tòxics que poden alterar la conducta humana i que qui el consumeixi pugui tornar-se contra altres persones. La investigació policial del cas d’en Rudy Eugene ha determinat que Eugene hauria consumit una droga coneguda com “sals de bany”, aquesta substància conté, segons l’Institut Nacional d’Abusos de Drogues dels Estats Units, diversos productes semblants a les amfetamines que produirien els següents efectes: augment de la pressió arterial, agitació, al·lucinacions i paranoies.
Ara ja ho sabeu, l’Agència de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units diu que els “zombis” no existeixen, jo em quedo més tranquil, no hauré de gastar-me els meus estalvis en l’adquisició d’una metralleta per matar “zombi”s”.

Los “zombis” no existen

Hace unos días escribí un artículo sobre un “zombi” que fue abatido por un agente de la policía de Miami mientras estaba devorando el rostro de un sin techo, lo que se produjo el sábado 26 de mayo. El presunto “zombi” se llamaba Rudy Eugene. Leo que sucesos similares se han producido en otras ciudades de Estados Unidos – como por ejemplo los casos de los también presuntos “zombis” Alexander Kinyua y Luka Rocco – y esto ha provocado una gran alarma social en Estados Unidos. Las autoridades han decidido intervenir. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que los “zombis” no existen. Los Centros para el Control y la Prevención han tenido que salir al paso de los hechos y de la alarma creada: “Nuestra oficina no tiene constancia de ningún virus que pueda reanimar los animales (o ningún otro que pueda presentar síntomas parecidos a los “zombis”)” . El CCD reconoce que en el mundo animal hay síntomas atribuibles a los “zombis” pero aún no lo han detectado entre seres humanos. Un hongo descubierto en Brasil conocido con el nombre de Ophiocordyceps camponoti-Balzan tiene elementos tóxicos que pueden alterar la conducta humana y que quien lo consuma pueda volverse contra otras personas. La investigación policial del caso de Rudy Eugene ha determinado que Eugene habría consumido una droga conocida como “sales de baño”, esta sustancia contiene, según el Instituto Nacional de Abusos de Drogas de Estados Unidos, varios productos similares a las anfetaminas que producirían los siguientes efectos: aumento de la presión arterial, agitación, alucinaciones y paranoias. Ahora ya lo sabéis, la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice que los “zombis” no existen, yo me quedo más tranquilo, no tendré que gastarme mis ahorros en la adquisición de una metralleta para matar “zombis” .

Jutgen un pianista per “ofendre l’Islam”

Classificat com a: Cultura,Notícia,opinió,Política,Religió,Tribunals — Jaume C. i B. @ 21:05
Etiquetes:, , , ,

Jutgen un pianista per “ofendre l’Islam”

Fazil Say, un famós pianista turc ha estat acusat pels tribunals turcs d’”insultar els valors religiosos d’una part de la societat”. La fiscalia va presentar una acusació contra Say davant d’un tribunal d’Istanbul mentre el pianista està fora del país realitzant una gira i el tribunal ha fixat la primera sessió del judici pel 18 d’octubre de 2012.

Say va piular pel Twitter frases com les següents:

-“Resulta que tots els idiotes i els lladres creuen en Déu. És una paradoxa?”


-“Diuen que als rius del paradís corre vi, serà que el paradís és un bar?”


-“Diuen que tot creient tindrà dues hurís (verges), serà que el paradís és un bordell?”

Say va néixer a Ankara l’any 1970, ha donat concerts amb les orquestres filharmòniques de Nova York i Israel, i amb l’Orquestra Nacional de França, a més d’altres organitzacions musicals d’arreu del món.

Turquia és en teoria un Estat laic, encara que la majoria de la població és musulmana, però en aquests últims anys s’ha iniciat un procés de gradual reislamització i el govern abans tutelat per l’Exèrcit ara és un govern islamista, ells diuen que són moderats, però Erdogan ha anat mostrant-se cada vegada menys moderat i cada vegada més islamista. Recentment va anunciar que pretenia “educar una joventut conservadora i religiosa”.

Crec que seria un error que Fazil Say tornés al seu país si l’espera un judici per unes frases que ell només va repiular.

Vídeo: El pianista turco Fazil Say será juzgado por desafiar a los islamistas

Vídeo: Fazil Say-Turkish March

Vídeo: Fazıl Say “Appassionata” 3rd Movement Variations

Juzgan a un pianista para “ofender al Islam”

Fazil Say, un famoso pianista turco ha sido acusado por los tribunales turcos de “insultar los valores religiosos de una parte de la sociedad”. La fiscalía presentó una acusación contra Say ante un tribunal de Estambul mientras el pianista está fuera del país realizando una gira y el tribunal ha fijado la primera sesión del juicio por el 18 de octubre de 2012. Say dijo por Twitter frases como las siguientes:

– “Resulta que todos los idiotas y los ladrones creen en Dios. ¿Es una paradoja? “


– “Dicen que los ríos del paraíso corre vino, ¿será que el paraíso es un bar?”


– “Dicen que todo creyente tendrá dos huríes (vírgenes), ¿será que el paraíso es un burdel?”

Say escribió una carta al diario New York Times alegando que él sólo era una de las 165 personas que reenviar este mensaje a Twitter, pero no lo escribió, “me pareció divertido y lo reenviar. Es difícil que esto se haya convertido en un asunto judicial. Es algo contrario a las leyes ya los derechos humanos universales. También es triste para la imagen de Turquía”. Sólo es una muestra de la paulatina reislamización de Turquía. Say nació en Ankara en 1970, ha dado conciertos con las orquestas filarmónicas de Nueva York e Israel, y con la Orquesta Nacional de Francia, además de otras organizaciones musicales de todo el mundo. Turquía es en teoría un Estado laico, aunque la mayoría de la población es musulmana, pero en estos últimos años se ha iniciado un proceso de gradual reislamización y el gobierno antes tutelado por el Ejército ahora es un gobierno islamista, ellos dicen que son moderados, pero Erdogan ha ido mostrándose cada vez menos moderado y cada vez más islamista. Recientemente anunció que pretendía “educar a una juventud conservadora y religiosa”. Creo que sería un error que Fazil Say volviera a su país si le espera un juicio por unas frases que él sólo repió.

1 juny 2012

El problema espanyol (XVII)

El problema espanyol (XVII)

Els nacionalismes a Espanya per Dummies

El nacionalisme espanyol com el coneixem ara neix arran de la invasió francesa, vol fer fora les tropes napoleòniques i restaurar els Borbons, a Ferran VII, per ser exactes, un rei de mentalitat absolutista.

Fixeu-vos que parlo de nacionalisme espanyol, ja que abans sempre es parlava de convertir tots els altres pobles en castellans, no pas en espanyols.

El nacionalisme català neix més tard. Impulsa la modernització del país (Catalunya) i comença a tenir una consciència nacional catalana, impulsa la recuperació cultural i lingüística, la Renaixença, i aspira a recuperar les institucions pròpies del país.

Ho he simplificat molt, ho sé, perquè és molt més complex tot aquest assumpte. Tenim dos nacionalismes enfrontats, un nacionalisme espanyol centralista i una monarquia que vol ser absolutista, amb una economia bàsicament agrícola i una població majoritàriament rural, i un nacionalisme català que impulsa la revolució industrial, tot i que amb alguns anys d’endarreriment respecte d’altres Estats europeus, una societat més urbana, ja que la indústria necessita molta mà d’obra, amb una burgesia que impulsa el renaixement de la cultura catalana i la llengua catalana, que comença a recuperar espais dels quals feia segle i mig l’havien prohibit, marginat, foragitat.

Ho resumim una mica més: El nacionalisme espanyol vol mantenir un Estat vell, artificial, caducat i en molts aspectes endarrerit. Quan el nacionalisme espanyol creu que ho aconseguirà sorgeix un nacionalisme el català, que vol recuperar les seves institucions, tornar els espais dels quals havia estat marginada i/o prohibida a la cultura i llengua pròpies, ara restringides a l’àmbit privat. I ho acaba aconseguint.

Altres cops he dit que l’Estat espanyol és un Estat fracassat. Quan en un Estat multiètnic una de les ètnies intenta imposar-se a les altres sorgeix el conflicte, si això no hagués passat mai seria “lògic” que els governants de l’Estat espanyol no tinguessin clar quines poden ser les conseqüències, però hem tingut molts exemples. L’extermini d’ètnies minoritàries només pot tenir èxit quan l’ètnia majoritària supera a la minoritària d’una manera aclaparadora i la minoritària està concentrada en un territori molt petit, I també si és un poble indefens. Els catalans podem haver estat derrotats en aquests últims segles unes poques vegades, derrotats, ocupats, etc., però seguim aquí, i diguem-ho clar, ens poden haver derrotat però ells també van rebre, podríem dir que la victòria dels castellans sobre els catalans és una victòria pírrica.

Quin és el model d’Estat que volem per a Catalunya?

Un document d’Òmnium Cultural planteja 8 qüestions sobre la mena d’Estat que podria ser Catalunya. (Vull agrair a l’Emili que va enviar-me el PDF per correu electrònic). Podeu llegir el text a l’enllaç al document “8 PREGUNTES -RESPOSTES QUE MÉS PREOCUPEN ALS CATALANS ENVERS LA INDEPENDÈNCIA , segons ÒMNIUM CULTURAL”. La meva opinió personal a aquestes qüestions és la següent:

1 La Catalunya independent, seria expulsada de la UE:

Si Catalunya s’independitzés d’Espanya també l’estatus d’Espanya dins de la UE canviaria. Perdria 7,5 milions d’habitants i això tindria conseqüències al Parlament Europeu i pes a la resta de les institucions europees. Evidentment, la independència de Catalunya també faria que la resta de membres de la UE exigissin explicacions a Espanya per no haver posat remei a un problema si no a haver-hi contribuït de manera inconscient. Evidentment, durant un temps hi hauria una forta tensió ja que la independència d’un territori amb 7,5 milions d’habitants no és cap broma, i a la UE hi ha altres territoris que podrien seguir l’exemple català. Els principals afectats podrien ser França i la Gran Bretanya. Cal dir que els escocesos l’any 2014 celebraran un referèndum per la independència, no crec que al Govern de Sa Graciosa Majestat Britànica li agradi però ho accepten esperant que guanyi el “NO”. Però crec que si guanya el “SI” els britànics ho acceptaran pragmàticament. Els escocesos podrien convertir-se en un Estat independent, i potser conservaran la reina Isabel II com a Cap d’Estat. Ja parlarem sobre el model per a Catalunya més endavant. La UE està integrant tots els Estats europeus, nosaltres ja hi som, no ens caldria sortir per demanar l’admissió una vegada fora. Això si, seria una situació nova dins de la Unió Europea que en tota la seva història com Unió Europea mai ha vist que un dels seus membres hagi sortit voluntàriament o hagi estat expulsat, la UE ha anat incorporant nous membres, només hi ha dos casos que malgrat voler entrar tenen la seva candidatura condicionada: Sèrbia i Turquia. Sèrbia entrarà quan compleixi les condicions, Turquia crec que no entrarà mai a la UE. El cas de Catalunya o Escòcia també seran una situació nova per a la UE, dos nous Estats independitzats d’Estats membres de la UE.

2 Caldria recuperar monedes antigues per substituir l’euro:

Crec que com a nou Estat compliríem totes les condicions per incorporar l’euro com a moneda pròpia, si no fos així hauríem de crear una moneda fins que complíssim les condicions, però crec que complim. Ja fa unes setmanes que vaig penjar un article sobre el nom que podria tenir una moneda catalana si no poguéssim entrar a l’euro.

3 L’Estat català, base de l’exèrcit dels Estats Units:

Quan era més jove desitjava que quan Catalunya fos independent no havia de tenir exèrcit, suposo que en aquella època després de la meva experiència militar, comprendreu que quan jo vaig fer la mili aquesta era obligatòria, i això va fer que durant molts anys tingués moltíssimes reticències a tot el que tingués a veure amb els militars. Però els anys passen. Avui dia crec que Catalunya ha de tenir un exèrcit propi, les tres armes, un exèrcit de l’estil de països com Holanda o Dinamarca. Un exèrcit català integrat dins l’Euroexèrcit. Crec que no tenim cap valor estratègic pels Estats Units, per tant crec que tenir bases aquí no paga la pena, això podia ser en temps de la Guerra Freda, ara el conflicte està situat cap al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.

4 En una Catalunya independent, en quina lliga jugaria el Barça:

Una qüestió interessant. Quan surt el tema de la independència el primer que diuen els espanyols és que en una lliga catalana només jugarien el Barça, l’Espanyol i la resta serien equips catalans de la Segona A i B, i altres categories. Això és cert, però una Lliga espanyola sense equips catalans, lliga espanyola de cadascun dels esports que existeixen sense la presència d’equips catalans perdria molt. Haig de recordar quina va ser la contribució a la victòria de la selecció espanyola de futbol a l’Eurocopa i al Mundial anteriors. El pes de la contribució dels jugadors catalans no pot discutir-se, sense ells dubto que Espanya hagués guanyat res. I això és aplicable a la majoria d’esports, n’hi ha algun esport que la selecció espanyola està formada només per jugadors catalans.

5 Catalunya podria sobreviure sola econòmicament:

No en tinc cap dubte que Catalunya podria sobreviure sola, si sobreviu malgrat l’espoli al qual es sotmesa per l’Estat, quan sigui independent d’Espanya no només sobreviurà, podria arribar d’aquí a uns anys a tenir un PIB com el que tenen països com Holanda o Dinamarca. També sobreviurà Espanya, això si, per la seva economia la independència de Catalunya tindrà efectes negatius.

6 Què passaria amb les pensions dels catalans? I el deute públic espanyol? :

Són qüestions que s’hauran de negociar. La població catalana és un 16% del total de l’Estat. Els impostos i contribucions que ara paguem els catalans a l’Estat ho pagaríem al nostre Estat, per tant, seria l’Estat qui perdria aquests diners. Com que el procés serà un procés de negociació bilateral que la UE tutelarà s’hauran de discutir tots els temes. A més, hi ha qüestions que ambdós Estats hauran d’aclarir. Ja no parlo només de pensions i impostos, també temes que ara tenen a veure amb infraestructures o recursos naturals. Crec que el cabdal de l’Ebre podria ser motiu de conflicte perquè ja ho és ara.

7 La independència és només cosa dels catalans «de tota la vida:

La independència és cosa dels catalans, independentment de si han nascut aquí o no, o si tenen les seves arrels a Catalunya, a Espanya o a qualsevol altre lloc. Tots. I malgrat tot el que es diu no crec que se’n vagi gaire gent. Els espanyols més recalcitrants segurament si que marxaran, altres acceptaran la nova situació. El dia després de la Independència i d’haver-la celebrat haurem de tornar a la feina, moltes coses hauran canviat però com abans de la independència ens haurem de guanyar el sou, i ara amb un país que cal aixecar.

8 Catalunya seria necessàriament republicana

República o monarquia?. Interessant debat. Personalment prefereixo la República. El nostre país va néixer monarquia, però no queda cap descendent legítim del que aparentment va ser l’últim monarca legítim de Catalunya, Martí l’Humà, i tinc entès que aquest abans de morir va deixar el seu tron a Déu, també crec que Déu no s’ha assegut mai en aquest tron. Sense rei legítim podria oferir-se la corona a algun príncep d’alguna monarquia europea, el text d’Òmnium cita el cas de Noruega. Algú podria preferir oferir la corona comtal al Borbó, dos Estats amb un mateix Cap d’Estat. Crec que aquesta última possibilitat és per a molts inacceptable.
Doncs bé, tots aquests punts i molts altres s’han de començar a discutir.

El problema español (XVII)


Los nacionalismos en España para Dummies

El nacionalismo español como lo conocemos ahora nace a raíz de la invasión francesa, quiere echar las tropas napoleónicas y restaurar los Borbones, a Fernando VII, para ser exactos, un rey de mentalidad absolutista.Tenga en cuenta que hablo de nacionalismo español, ya que antes siempre se hablaba de convertir todos los demás pueblos en castellanos, no en españoles.El nacionalismo catalán nace más tarde. Impulsa la modernización del país (Cataluña) y empieza a tener una conciencia nacional catalana, impulsa la recuperación cultural y lingüística, la Renaixença, y aspira a recuperar las instituciones propias del país.Lo he simplificado mucho, lo sé, porque es mucho más complejo todo este asunto. Tenemos dos nacionalismos enfrentados, un nacionalismo español centralista y una monarquía que quiere ser absolutista, con una economía básicamente agrícola y una población mayoritariamente rural, y un nacionalismo catalán que impulsa la revolución industrial, aunque con algunos años de retraso respecto de otros Estados europeos, una sociedad más urbana, ya que la industria necesita mucha mano de obra, con una burguesía que impulsa el renacimiento de la cultura catalana y la lengua catalana, que comienza a recuperar espacios de los que hacía siglo y medio lo habían prohibido, marginado, expulsado.Lo resumimos un poco más: El nacionalismo español quiere mantener un Estado viejo, artificial, caducado y en muchos aspectos atrasado. Cuando el nacionalismo español cree que lo conseguirá surge un nacionalismo catalán, que quiere recuperar sus instituciones, devolver los espacios de los que había sido marginada y/o prohibida en la cultura y lengua propias, ahora restringidas al ámbito privado. Y lo acaba consiguiendo. Otras veces he dicho que el Estado español es un Estado fracasado. Cuando en un Estado multiétnico una de las etnias intenta imponerse a las otras surge el conflicto, si esto no hubiera pasado nunca sería “lógico” que los gobernantes del Estado español no tuvieran claro cuáles pueden ser las consecuencias, pero hemos tenido muchos ejemplos. El exterminio de etnias minoritarias sólo puede tener éxito cuando la etnia mayoritaria supera a la minoritaria de una manera abrumadora y la minoritaria está concentrada en un territorio muy pequeño, y también si es un pueblo indefenso. Los catalanes podemos haber sido derrotados en estos últimos siglos unas pocas veces, derrotados, ocupados, etc., Pero seguimos aquí, y digámoslo claro, nos pueden haber derrotado pero ellos también recibieron, podríamos decir que la victoria de los castellanos sobre los catalanes es una victoria pírrica.

¿Cuál es el modelo de Estado que queremos para Cataluña?

Un documento de Òmnium Cultural plantea 8 cuestiones sobre el tipo de Estado que podría ser Cataluña. (Quiero agradecer a Emilio que enviarme el PDF por correo electrónico). Podéis leer el texto en el enlace al documento “8 PREGUNTAS-RESPUESTAS QUE MÁS PREOCUPAN A LOS CATALANES HACIA LA INDEPENDENCIA, según ÒMNIUM CULTURAL“. Mi opinión personal a estas cuestiones es la siguiente:

1 La Cataluña independiente, sería expulsada de la UE:

Si Cataluña se independiza de España también el estatus de España dentro de la UE cambiaría. Perdería 7,5 millones de habitantes y ello tendría consecuencias en el Parlamento Europeo y peso en el resto de las instituciones europeas. Evidentemente, la independencia de Cataluña también haría que el resto de miembros de la UE exigieran explicaciones a España por no haber puesto remedio a un problema si no a haber contribuido de manera inconsciente. Evidentemente, durante un tiempo habría una fuerte tensión ya que la independencia de un territorio con 7,5 millones de habitantes no es ninguna broma, y en la UE hay otros territorios que podrían seguir el ejemplo catalán. Los principales afectados podrían ser Francia y Gran Bretaña. Hay que decir que los escoceses en el año 2014 celebrarán un referéndum por la independencia, no creo que el Gobierno de Su Graciosa Majestad Británica le guste pero lo aceptan esperando que gane el “NO”. Pero creo que si gana el “SI” los británicos lo aceptarán pragmáticamente. Los escoceses podrían convertirse en un Estado independiente, y quizá conservarán la reina Isabel II como Jefe de Estado. Ya hablaremos sobre el modelo para Cataluña más adelante. La UE está integrando todos los Estados europeos, nosotros ya estamos, no nos habría salir para pedir la admisión una vez fuera. Eso si, sería una situación nueva dentro de la Unión Europea que en toda su historia como Unión Europea nunca ha visto que uno de sus miembros haya salido voluntariamente o haya sido expulsado, la UE ha ido incorporando nuevos miembros, sólo hay dos casos que a pesar de querer entrar tienen su candidatura condicionada: Serbia y Turquía. Serbia entrará cuando cumpla las condiciones, Turquía creo que no entrará nunca en la UE. El caso de Cataluña o Escocia también serán una situación nueva para la UE, dos nuevos Estados independizados de Estados miembros de la UE.

2 Habría que recuperar monedas antiguas para sustituir el euro:

Creo que como nuevo Estado cumpliríamos todas las condiciones para incorporar el euro como moneda propia, si no fuera así tendríamos que crear una moneda hasta que cumpliéramos las condiciones, pero creo que cumplimos. Ya hace unas semanas que colgué un artículo sobre el nombre que podría tener una moneda catalana si no pudiéramos entrar en el euro.

3 El Estado catalán, base del ejército de los Estados Unidos:

Cuando era más joven deseaba que cuando Catalunya fuera independiente no debía tener ejército, supongo que en aquella época después de mi experiencia militar, comprenderéis que cuando yo hice la mili esta era obligatoria, y eso hizo que durante muchos años tuviera muchísimas reticencias a todo lo que tuviera que ver con los militares. Pero los años pasan. Hoy en día creo que Cataluña debe tener un ejército propio, las tres armas, un ejército del estilo de países como Holanda o Dinamarca. Un ejército catalán integrado dentro del Euroejército. Creo que no tenemos ningún valor estratégico para los Estados Unidos, por lo tanto creo que tener bases aquí no vale la pena, eso podía ser en tiempos de la Guerra Fría, ahora el conflicto está situado hacia el norte de África y Oriente Medio.

4 En una Catalunya independiente, en qué liga jugaría el Barça:

Una cuestión interesante. Cuando sale el tema de la independencia lo primero que dicen los españoles es que en una liga catalana sólo jugarían el Barça, el Espanyol y el resto serían equipos catalanes de la Segunda A y B, y otras categorías. Esto es cierto, pero una Liga española sin equipos catalanes, liga española de cada uno de los deportes que existen sin la presencia de equipos catalanes perdería mucho. He de recordar cuál fue la contribución a la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa y el Mundial anteriores. El peso de la contribución de los jugadores catalanes no puede discutirse, sin ellos dudo que España hubiera ganado nada. Y eso es aplicable a la mayoría de deportes, hay algún deporte que la selección española está formada sólo por jugadores catalanes.

5 Cataluña podría sobrevivir sola económicamente:

No tengo ninguna duda de que Cataluña podría sobrevivir sola, si sobrevive a pesar del expolio al que es sometida por el Estado, cuando sea independiente de España no sólo sobrevivirá, podría llegar dentro de unos años a tener un PIB como el que tienen países como Holanda o Dinamarca. También sobrevivirá España, eso si, por su economía la independencia de Cataluña tendrá efectos negativos.

6 ¿Qué pasaría con las pensiones de los catalanes?

Y la deuda pública española? :Son cuestiones que se deberán negociar. La población catalana es un 16% del total del Estado. Los impuestos y contribuciones que ahora pagamos los catalanes en el Estado lo pagaríamos en nuestro Estado, por tanto, sería el Estado quien perdería ese dinero. Como el proceso será un proceso de negociación bilateral que la UE tutelará deberán discutir todos los temas. Además, hay cuestiones que ambos Estados deberán aclarar. Ya no hablo sólo de pensiones e impuestos, también temas que ahora tienen que ver con infraestructuras o recursos naturales. Creo que el caudal del Ebro podría ser motivo de conflicto porque ya lo es ahora.

7 La independencia es sólo cosa de los catalanes «de toda la vida:

La independencia es cosa de los catalanes, independientemente de si han nacido aquí o no, o si tienen sus raíces en Cataluña, en España o cualquier otro lugar. Todos. Y a pesar de todo lo que se dice no creo que se vaya mucha gente. Los españoles más recalcitrantes seguramente si que marcharán, otros aceptarán la nueva situación. El día después de la Independencia y de haberla celebrado tendremos que volver al trabajo, muchas cosas habrán cambiado pero como antes de la independencia nos tendremos que ganar el sueldo, y ahora con un país que hay que levantar.

8 Cataluña sería necesariamente republicana:

República o monarquía?. Interesante debate. Personalmente prefiero la República. Nuestro país nació monarquía, pero no queda ningún descendiente legítimo del que aparentemente fue el último monarca legítimo de Cataluña, Martín el Humano, y tengo entendido que este antes de morir dejó su trono a Dios, también creo que Dios no se ha sentado nunca en este trono. Sin rey legítimo podría ofrecerse la corona a algún príncipe de alguna monarquía europea, el texto de Òmnium cita el caso de Noruega. Alguien podría preferir ofrecer la corona condal al Borbón, dos Estados con un mismo Jefe de Estado. Creo que esta última posibilidad es para muchos inaceptable.Pues bien, todos estos puntos y muchos otros se han de empezar a discutir.

LES 8 PREGUNTES -RESPOSTES QUE MÉS PREOCUPEN ALS CATALANS ENVERS LA INDEPENDÈNCIA , segons OMNIUM CULTURAL

Classificat com a: Catalunya — Jaume C. i B. @ 19:39
Etiquetes:, ,

TEXT ORIGINAL DE LES 8 PREGUNTES -RESPOSTES QUE MÉS PREOCUPEN ALS CATALANS ENVERS LA INDEPENDÈNCIA , segons OMNIUM CULTURAL

1 La Catalunya independent, expulsada de la UE?

L’amenaça espanyola que la Catalunya independent seria automàticament expulsada de la Unió Europea (UE) és només un espantall. El futur Estat català no hauria de completar cap feixuc i interminable procés d’adhesió, de la mateixa forma que tampoc no ho hauria de fer l’Espanya resultant. Barcelona i Madrid jugarien en igualtat de condicions en l’escena internacional, així que també els catalans poden espantar els espanyols replicant-los que la secessió els deixaria fora a ells. Això, si més no, és el que es desprèn de l’estudi del professor de la Universitat de Stanford Antoni Abat. «Espanya sense Catalunya no és la successora automàtica de l’actual Regne d’Espanya al món, aquestes successions sempre són negociades», defensa Abat, basant-se en les dissolucions de la Unió Soviètica, Txecoslovàquia o l’ex-Iugoslàvia.

El premier d’Escòcia, Alex Salmond, ho veu igual de clar: «La idea que el Regne Unit pugui vetar Escòcia a la UE és un disbarat, perquè de la mateixa manera Edimburg podria vetar Londres», adverteix l’aspirant a convertir-se en el 28è soci del club. Però Europa només avança a cop de crisi: si hi ha necessitat que un tsunami financer ofegui la seva economia per reaccionar i lligar curt els bancs, tot fa pensar que no es plantejarà la seva ampliació interna fins que alguna nació no declari la seva independència.

«No comment», responen sempre els portaveus de la Comissió Europea quan se’ls pregunta si es faria fora els catalans o escocesos independents. El dret internacional, i en concret la Convenció de Viena, preveu que si una regió s’independitza pot decidir lliurement si hereta o no els drets i deures subscrits pel seu exestat, com la pertinença a la UE. Però, políticament, una declaració d’independència seria una bomba, un maldecap que els euròcrates no es volen ni imaginar. Per això, tot i que legalment no sembli del tot necessari, les fonts consultades aposten perquè, en cas de secessió, Catalunya o Escòcia completin un procés d’adhesió per la via ràpida, com un formalisme, negociat abans amb Madrid i Londres. «No ens faria res, però hauria de ser curt, perquè ja formem part de la UE i apliquem la seva legislació», apunten des de l’oficina del primer ministre Salmond. Els tractats fundacionals de la UE no preveuen el cas de secessió, sinó només la possibilitat que les colònies dels estats s’independitzin. L’investigador de la Fundació Robert Schuman Thierry Chopin explica que «l’únic precedent que se li assembla és el de Groenlàndia que, tot i que segueix formant part de Dinamarca, en aconseguir la seva autonomia va decidir que els tractats de la UE no se li aplicarien, com passa a les illes Fèroe o en altres territoris d’ultramar».

En qualsevol cas, ja fan bé, els pobles i ciutats que organitzen consultes sobiranistes d’especificar a les butlletes de vot que el futur Estat català estaria «integrat a la UE». El professor Abat avisa que tot document fundacional és una excel•lent oportunitat per lligar Catalunya a la Unió: «Qualsevol nova normativa catalana», aconsella Abat, ha de deixar ben clar que Catalunya «assumeix la supremacia del dret comunitari» i té una «voluntat ferma de mantenir l’estabilitat en les relacions internacionals i el respecte als drets fonamentals». També hauria d’expressar la seva voluntat de «respectar la Carta de Nacions Unides».

«Seria un ingrés ràpid, com el d’Islàndia», assegura en relació amb Escòcia Hugo Brady, del think tank Centre for European Reform, convençut que «el Tribunal de Luxemburg difícilment permetria que s’anul•lés la ciutadania europea als escocesos». El professor Abat no pot estar més d’acord. A set milions i mig de catalans, sentencia el seu estudi, no se’ls pot deixar, d’un dia per l’altre, sense els drets fonamentals que tenen com a ciutadans europeus: llibertat de moviment de persones, béns, capitals i serveis, possibilitat de votar en municipals i europees i pertinença al mercat interior i a l’euro.

2 Caldria recuperar els croats o les monedes emporitanes per substituir l’euro?

Alemanya amenaçava abans de l’estiu amb fer fora de l’euro els socis que s’endeutin més del compte i no controlin els seus números vermells. Merkel té a Grècia, Espanya o Portugal en el punt de mira, però els tractats no preveuen que es pugui expulsar ningú de la moneda comuna. La Catalunya independent no seria cap excepció: no hauria de recuperar els croats, la moneda abolida pels decrets de Nova Planta, els florins d’or d’Aragó, ni les monedes emporitanes dels segle V aC. L’euro fins i tot «aplana el camí de la independència, perquè els espanyols ja no ens controlen la nostra moneda», celebra el professor d’Economia Política de la London School of Economics Joan Costa Font. «Si la zona euro hagués de triar entre Espanya i Catalunya faria fora Espanya, perquè Catalunya és el soci econòmic ideal, té molta més estabilitat fiscal que la resta d’autonomies i està molt sincronitzada amb Alemanya», explica Costa Font. «La secessió no canviaria absolutament res, si encara tinguéssim la pesseta seria un desastre, perquè hauríem de crear també la nostra pròpia moneda», afegeix, recordant que si no fos per Catalunya i Madrid, Espanya no hagués pogut adoptar l’euro el 2002. Excloent Catalunya de l’euro també s’estaria perjudicant la resta d’europeus, que ja no podrien pagar amb la moneda comuna i exercir els drets que ara tenen al Principat.

No està gens clar, però, si el futur Estat català podria tenir, ja d’entrada, una cadira al Banc Central Europeu i si el seu ministre d’Economia i Finances podria assistir i intervenir en les reunions de l’Eurogrup a Brussel•les o si Espanya posaria impediments i els catalans haurien de participar de la moneda comuna, com ho fan els kosovars o els montenegrins. «Andorra va entrar de facto a l’euro i fins ara no ha negociat un acord monetari amb la UE, tot i que dubta si li convé o no, per les exigències de Brussel•les, sobretot en matèria de supervisió del sistema financer», recorda el professor de l’IESE i l’UIC i consultor expert en integració europea i relacions econòmiques internacionals Víctor Pou. «Petits estats europeus, com ara Mònaco, el Vaticà, Liechtenstein i San Marino tenen acords monetaris amb la UE», apunta Pou.

3 L’Estat català, base de l’exèrcit dels Estats Units?

«El primer pas per a la independència seria telefonar a la secretària d’Estat nord-americana i posar-li el país a disposició per si algun dia necessiten lloc per aparcar». Amb aquesta frase provocativa, el líder de Reagrupament i exconseller Joan Carretero defensa la necessitat que la Catalunya independent sigui reconeguda per altres estats i, en especial, per la Casa Blanca. L’exvocal del Consell General del Poder Judicial Alfons López Tena explica que «oferir bases militars tenia sentit fa cinquanta anys, però ara és irrellevant perquè els Estats Units no les necessiten» i aposta per aconseguir el suport de Washington «per la via de la democràcia i del suport al dret d’autodeterminació dels pobles». La cap de la diplomàcia nord-americana, Hillary Clinton, va assegurar que els Estats Units «no interferiran» en el cas d’una suposada independència de Catalunya, Escòcia o Gal•les, responent a una pregunta que li va fer a Brussel·les l’assistent d’un eurodiputat gal·lès.

Si l’Estat català no vol ser una excepción al món haurà de tenir exèrcit. «La normalitat és tenir exèrcit, per formar part de la UE has de contribuir a la seguretat comuna i garantir la teva pròpia», adverteix López Tena, notari i president del Cercle d’Estudis Sobiranistes. Tot i això, «aquesta decisió de si tenir o no exèrcit i de quin perfil l’haurem de prendre un cop haguem assolit la independència, perquè si no existeixes no pots decidir», defensa.

L’adhesió a l’OTAN, en el cas que els catalans ho volguessin, s’hauria de fer seguint la mateixa via que l’ingrés a la UE. Els Mossos d’Esquadra, afegeix López Tena, «podrien per fi incorporar-se a la Interpol i superar el veto de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyoles».

4 En una Catalunya independent, en quina lliga jugaria el Barça?

Una pregunta similar es devien fer els seguidors de l’equip de bàsquet croat del Cibona de Zagreb o els de l’Olimpia de Ljubljana, a Eslovènia, o els de l’Estrella Roja i el Partizan de Belgrad quan el desmembrament de l’antiga Iugoslàvia era a punt de convertir-se en una evidència. Avui, tots quatre equips competeixen en la lliga adriàtica de bàsquet i s’enfronten amb els principals conjunts dels estats veïns. L’explicació, segons el director adjunt d’El 9 Esportiu, Lluís Simon, és clara: «La rivalitat vol dir ingressos per a tothom, el que s’imposa no són els sentiments, sinó l’economia». Si fos pel fins ara president del Barça, Joan Laporta –significat independentista–, l’equip continuaria jugant a la lliga espanyola, exactament igual que el Mònaco participa en la lliga francesa. L’equip fins i tot ha arribat a disputar una final de la Champions, el 2004, a Alemanya contra el Porto.

D’exemples n’hi ha d’altres, com l’Andorra, que va jugar a la segona divisió B espanyola, o equips d’hoquei gel de la Catalunya del Nord, que comparteixen competició amb clubs de l’altra banda dels Pirineus. «En l’esport, les fronteres no són mai les mateixes», certifica Simon, autor del llibre Catalunya contra Espanya. El partit interminable (Cossetània Edicions). La permanència del Barça en la lliga tal com la coneixem avui dependria, en primera instància, de la voluntat del club blaugrana, però, en cap cas, de la federació espanyola, sinó de la Lliga de Futbol Professional, una entitat independent que «es mou per interessos econòmics». Simon és del parer que fins i tot el Madrid necessitaria el Barça. Es retroalimenten llaminerament. El mateix val per a l’Espanyol i per a l’Athletic de Bilbao.

El prestigiós advocat especialitzat en dret esportiu Jean-Louis Dupont, soci del bufet Roca Junyent, preveu que el futbol camina cap a una lliga europea professional amb els grans clubs i cap a la creació de competicions a diferents regions –superant els estats– com la britànica, la de l’Europa central, de l’Est i, en el cas del Barça, una competició ibèrica, que englobaria els equips catalans, espanyols i també els dos o tres principals clubs portuguesos.

5 Catalunya podria sobreviure sola econòmicament?

Catalunya no tan sols podria sobreviure fora d’Espanya sinó que viuria una eclosió econòmica comparable a Croàcia, que es va independitzar el 1991 i ja ha multiplicat el seu PIB per tres, o Eslovènia, per set. El Premi Nobel d’Economia 2004, Finn Erling Kydland, ha assegurat recentment que no el sorprendria que si Catalunya fos independent «el govern català tindria més facilitat per demostrar la seva credibilitat que el govern espanyol en el seu conjunt» en temps de crisi econòmica. «El mateix clima de confiança que va permetre a Irlanda créixer espectacularment durant 20 anys», sosté. Estudis del Cercle Català de Negocis (CCN) afirmen que la dependència d’Espanya només és presumpta. L’any 1990 hi havia 5.000 empreses exportadores, mentre que l’any passat sumaven 37.000. El president de l’entitat, Ramon Carner, defensa que Espanya era sinònim de negoci al segle xix i al principi del xx, i que per això els empresaris catalans s’hi van abocar, però que actualment «Espanya equival a pèrdua».

Més dades: el 1986, el 90% del que exportava Catalunya anava a parar a la resta de l’Estat. Avui, la relació és: 34% mercat interior, 33% Espanya i 33% exportació a l’estranger. En aquest sentit, el boicot al cava, l’any 2005, va ser un revulsiu per a les empreses del sector, que es van haver d’espavilar per compensar pèrdues d’un 6,5% en el mercat espanyol i van enfortir les exportacions

internacionals. De retruc, els ciutadans, a iniciativa individual, «es van posar a comprar vins DO catalans». «Els vinaters de la Rioja van demanar al president del PP, Mariano Rajoy, que aturés el boicot», recorda Carner. Per altra part, segons el president del CCN, als països més rics de la UE els interessa tenir un estat pròsper i industrialment potent al sud que faci de motor i de mirall a la resta de països mediterranis.

I quants llocs de treball perdria Catalunya? En una aplicació al 100% d’un possible boicot espanyol pel trencament de l’Estat, Catalunya podria perdre 50.000 llocs de treball i 3.000 milions d’euros. Per contra, ocuparia 90.000 persones en l’estat propi i guanyaria 22.000 milions de resultes de l’eliminació de l’espoli fiscal. Són les dades que remena el CCN, que ha realitzat el primer estudi per sectors sobre l’eventual boicot a Catalunya. Els sectors més perjudicats serien la indústria alimentària, tèxtil, de la fusta i el suro i del paper i les arts gràfiques. Amb tot, l’informe sosté que aquesta situació només s’allargaria durant tres mesos.

6 Què passaria amb les pensions dels catalans? I el deute públic espanyol?

Que les pensions quedarien garantides automàticament i que els pensionistes serien més rics –o menys pobres. Són conclusions d’un informe encarregat pel Centre d’Estudis Sobiranistes a la degana de la facultat d’Economia i Empresa de la UB, Elisenda Paluzie, i a Guadalupe Souto, del Departament d’Economia Aplicada de la UAB. En el moment del trencament amb Espanya, com que el sistema de seguretat social pel qual es regeixen les pensions a l’Estat espanyol és de repartiment (el que els anglesos en diuen pay as go) i no de capitalització, «les cotitzacions que es recapten en cada moment serveixen per fer front a les pensions que s’han de pagar en cada moment», assegura Paluzie. Així, les pensions dels catalans quedarien cobertes d’entrada. El sistema propi de seguretat social permetria augmentar-ne el nivell en 174,7 euros mensuals de mitjana i garantir la sostenibilitat futura del sistema, amb l’acumulació d’un fons de reserva. En quatre anys, el dèficit fiscal actual en l’àmbit de la seguretat social hauria nodrit aquest fons amb 13.000 milions d’euros. Segons Elisenda Paluzie, en cas d’independència, Catalunya hauria d’arromangar-se per negociar amb Espanya el retorn de la seva part acumulada al fons de reserva espanyol, però el dia a dia estaria resolt. Tot plegat afecta només les pensions dels catalans, ja que la sanitat fa anys que es finança amb els impostos com un capítol més del pressupost de la Generalitat.

Pel que fa a la part del deute públic espanyol que li correspondria assumir a Catalunya, s’hauria de negociar amb Espanya i variaria en funció del criteri que s’utilitzés. Si es prengués com a base la població, seria el 16%. En canvi, si es tingués en compte el PIB el percentatge pujaria fins al 18,6%. Per repartir els interessos del deute a l’hora de calcular les balances fiscals es van tenir en compte diferents criteris combinats.

7 La independència és només cosa dels catalans «de tota la vida»?

Les dades de participació de les persones immigrades en les consultes sobre la independència demostren l’interès cert d’aquest col·lectiu pel fet nacional. A tall d’exemple, el 20 de juny de 2010, dels més de 20.000 nouvinguts empadronats a Mataró, un 16% hi va anar a votar. Anna Arqué, membre de la Coordinadora Nacional per la Consulta sobre la Independència, descriu dos elements que porten els immigrants a votar afirmativament: «el sentit comú i la sensibilitat intel•lectual». En aquest sentit, les persones provinents de països amb conflictes polítics, dictadures, democràcies febles i manca de llibertats són més receptius al cas català. «S’hi impliquen automàticament», afirma.

Claudia Videla va arribar fa sis anys a Catalunya procedent del Brasil. Viu a Castellbisbal, al Vallès Occidental, i s’ha implicat activament en la vida associativa del municipi. El 13 de desembre de 2009 va formar part d’una mesa electoral de les consultes. «Quan vaig venir, pensava que arribava a Espanya, però em vaig adonar de l’existència del català i d’una cultura i una història diferents i d’una identitat pròpia», relata. Videla recorre també a l’argument econòmic per defensar la seva postura independentista, però reconeix que la informació per valorar la situació «no arriba prou» als nous catalans d’última generació.

En el cas dels ciutadans catalans d’origen espanyol, Anna Arqué considera que l’existència de referents que es decanten obertament en favor d’una Catalunya independent és un factor clau a l’hora de trencar tabús. És, amb certa mesura, el cas de l’empresari de la comunicació Justo Molinero –que fa campanya per la participació en les consultes, encara que no s’hagi pronunciat ni pel sí ni pel no– i, obertament, del president de l’entitat Els altres andalusos i de la Fundació Taller de Músics, Lluís Cabrera: «Hi ha catalans que van venir de diverses parts d’Espanya que porten molts anys aquí, han tingut fills aquí i tenen familiars enterrats aquí i són independentistes, independentment de la llengua que parlin.»

8 Catalunya seria necessàriament republicana?

Benvinguts al Regne de Catalunya. Es dóna per fet que independència i república són indissolubles, però la tradició històrica ho desmenteix. Alfons López Tena recorda que en el darrer

segle no s’ha creat cap monarquia a Europa i que, per probabilitat, una Catalunya independent seria republicana, però anteposa la independència al model d’Estat. «El dilema monarquia/república esdevé una contradicció secundària que s’ha de resoldre al servei de l’assoliment de l’Estat propi», assegurava López Tena en una intervenció al Tercer Congrés Catalanista. És evident que els independentistes catalans no són monàrquics i que els monàrquics de Catalunya són partidaris de la casa espanyola, però el cas del Regne Unit és il•lustratiu sobre la possibilitat que una monarquia aixoplugui diversos estats. Tot i l’esfondrament de l’Imperi britànic, el Canadà o Austràlia van mantenir la corona britànica com a cap d’Estat.

El cas de Noruega és encara més significatiu: en el moment de la independència de Suècia, a principi del segle passat, els noruecs van triar per referèndum esdevenir una monarquia i van entronitzar un príncep danès, d’una dinastia històricament rival de la sueca. És a dir, com si Catalunya fes rei un membre de la reialesa britànica, rival dels Borbons per l’afer de Gibraltar. Per a López Tena, aquest extrem improbable «donaria a l’Estat català un plus de visibilitat» i resumeix el debat amb les mítiques paraules de Francesc Cambó: «Monarquia? República?: Catalunya!».

Següent pàgina »