Discurs de la lluna

En ocasió del seu aniversari. Inici del Concili Vaticà II (1962)