Arxivar per octubre de 2012

10 oct. 2012


Unes notes sobre un possible boicot de productes catalans o espanyols

Classificat com a Som una nació

Amb les coses de menjar no s’hi juga!

Tothom pot vendre el que vol, però si un restaurador, per posar un exemple, es nega a vendre  un producte català o castellà pel simple fet de provocar unes pèrdues al productor i ,de retruc,unes pressions al polític, penso que juga brut, ja que els fins no justifiquen el mitjans. Un bon restaurador mima els seus clients, ja que són els qui li donen vida. Si  apareix algun boicot per raons estrictament polítiques, cal desactivar-lo amb bones raons. Allò més normal en el món de la restauració seria oferir una bona varietat de caves o de vins per tal que el client pogués escollir-ne un per al seu bon gust. En canvi trobaria normal que un client que ensumés un boicot del seu restaurador a un producte del seu bon gust, toqués al dos  d’aquell restaurant . Els catalans no hem de fer boicot els vins espanyols, però sí que hem d’exigir que hi ha ofertes de bons vins catalans als nostres restaurants. El pluralisme s’ha de defensar en tots els àmbits, inclosos el alimentaris.

No hi ha resposta