06 jul. 2011

Un llarg camí vers la llibertat

Publicat en 16:39 sota General

Font: papers  / CRISTIANISME I JUSTÍCIA

Suplement del Quadern núm. 167 de CiJ – (n. 203) – Abril, 2010

Tenia fam…, era foraster…, estava malalt…, era a la presó…. (Mt 25, 35-36). Aquest fragment de l’evangeli és una de les fonts experiencials de la Fe que construeix la Justícia que tant sentit dóna a allò que vivim i fem cada dia a Loiolaetxea1. Des d’aquesta experiència intensa, i moltes vegades amenaçada per la realitat quotidiana, intentarem  transcriure al paper allò que sentim, vivim i reflexionem. No esperem l’aprovació de totes les persones que pugueu llegir-ho, sinó només apropar-vos a les més de 76.000  persones privades de llibertat a tot l’Estat espanyol.

1. Marc social penitenciari El que avui vivim a les presons té el seu origen legal el febrer del 1996, quan s’aprova la reforma del Reglament Penitenciari i, abans, la del Codi Penal, i s’introdueix un element molt important a efectes de temps real de compliment de les condemnes: augmenta la quantia de la condemna en molts delictes i se  suprimeixen les redempcions de penes per treball. Aquesta orientació restrictiva es manté avui amb l’acord implícit dels dos principals partits. Això s’agreuja amb l’increment  de les penes relacionades amb el maltractament en l’àmbit familiar i la violència de gènere, i també amb les relacionades amb la seguretat vial. La realitat desborda totes les  previsions. No és possible oferir tractament adequat a totes les persones penades i per altra part se’ls exigeix la realització d’un programa terapèutic per poder accedir al tercer  grau o llibertat condicional…Les més de 18.000 persones recloses en situació preventiva estan privades de qualsevol mesura rehabilitadora. Per raons logístiques i de manca d’espai es produeixen trasllats a centres penitenciaris allunyats del seu entorn social i familiar. I, finalment, augmenta el nombre de persones immigrants a les quals s’aplica la presó preventiva com a resposta a la seva situació de manca d’arrelament i recursos (domicili fix, ingressos econòmics, suport social). Tenint en compte tot això, no és estrany que aquest any passat, 2009, es visqués a les presons una situació de saturació inaudita. El percentatge de persones empresonades ha superat el dels països europeus que ens envolten i això tot i tenir uns índex de delinqüència més baixos. No consta que hi hagi una avaluació, un estudi seriós d’aquesta situació: s’abusa de la presó preventiva, s’allarguen les condemnes, es redueix el personal de l’àrea de tractament i assistencial. Hi ha només declaracions esporàdiques sobre la necessitat de reduir el nombre de presos, però sembla que l’aposta per construir noves macropresons es manté.

1997                 2000                2003                 2006                2009

Preventius 9.050               9.055              12.276               15.948              27.138

Condemnats 26.848            36.049              43.820                48.073             49.310

Total 35.898            45.104             56.096                64.021              76.488

Font: Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España

No hi ha resposta

URI del Retroenllaç | Comentaris RSS

Deixi una contestació

*