Formació del delta. Lleres del riu.

El riu Llobregat, ocupant diferent lleres, va repartir les aportacions de sediments al Delta. Les lleres s’identifiquen principalment per l’existència d’estrats de graves.