Dret a decidir

A cusa de la gran participació en aquestes eleccions ara tenim una visió mes acurada de la realitat política de la societat catalana. El dret a decidir es manté com un desig majoritari. Seia desitjable que el govern espanyol satisfés aquesta demanda democràtica expressada a les urnes.