Archive for desembre, 2009

L’Escola d’Aprenents de La Seda de Barcelona. 1949-1971.

Dijous, desembre 17th, 2009

portada-llibre-blog.jpg

Degut a les serioses dificultats per cobrir els llocs de treball de persones tècnicament qualificades, “La Seda de Barcelona” va  decidir  formar ella mateixa els seus tècnics, creant-ne a tal fi escoles  d’aprenents pròpia.

L’Escola es va inaugurar el novembre de 1949, ara fa 60 anys, i per ella hi van passar uns 200 alumnes . Els estudis realitzats en l’àmbit de l’Oficialia Industrial que s’hi impartien van permetre la formació d’excel·lents operaris i tècnics de diverses especialitats (mecànics, electricistes, calderers, etc.), tant des del punt de vista professional, com des del cultural i humà.

Una bona part dels alumnes de l’Escola van prosseguir estudis de Mestria Industrial i Enginyeria Tècnica Industrial, cosa que va facilitar la seva posterior promoció a càrrecs directius, a dintre i a fora de l’empresa.

Aquest llibre,  pretén donar una visió global d’allò que va significar aquesta modèlica Escola professional en una època molt dura, plena de mancances i dificultats de tota mena per a tothom, però molt especialment per als joves d’aquelles generacions de postguerres, obligats a fer grans sacrificis, i, malgrat això, molts d’ells  estudiant, treballant i fent esport alhora, amb una gran voluntat i una bona dosi d’esperança en un futur força incert.

A tots els qui van participar d’una manera o altra en aquest projecte històric, serveixi aquesta  modesta obra, feta amb molta il·lusió i una certa nostàlgia, com un homenatge a tota una època.

L’Escola d’Aprenents de La Seda de Barcelona. 1949-1971.

Dijous, desembre 17th, 2009

portada-llibre-blog.jpg

Degut a les serioses dificultats per cobrir els llocs de treball de persones tècnicament qualificades, “La Seda de Barcelona” va  decidir  formar ella mateixa els seus tècnics, creant-ne a tal fi escoles  d’aprenents pròpia.

L’Escola es va inaugurar el novembre de 1949, ara fa 60 anys, i per ella hi van passar uns 200 alumnes . Els estudis realitzats en l’àmbit de l’Oficialia Industrial que s’hi impartien van permetre la formació d’excel·lents operaris i tècnics de diverses especialitats (mecànics, electricistes, calderers, etc.), tant des del punt de vista professional, com des del cultural i humà.

Una bona part dels alumnes de l’Escola van prosseguir estudis de Mestria Industrial i Enginyeria Tècnica Industrial, cosa que va facilitar la seva posterior promoció a càrrecs directius, a dintre i a fora de l’empresa.

Aquest llibre,  pretén donar una visió global d’allò que va significar aquesta modèlica Escola professional en una època molt dura, plena de mancances i dificultats de tota mena per a tothom, però molt especialment per als joves d’aquelles generacions de postguerres, obligats a fer grans sacrificis, i, malgrat això, molts d’ells  estudiant, treballant i fent esport alhora, amb una gran voluntat i una bona dosi d’esperança en un futur força incert.

A tots els qui van participar d’una manera o altra en aquest projecte històric, serveixi aquesta  modesta obra, feta amb molta il·lusió i una certa nostàlgia, com un homenatge a tota una època.