Archive for novembre, 2009

EXPOSICIÓ SOBRE L’ESCOLA D’APRENENTS DE “LA SEDA DE BARCELONA”

Divendres, novembre 27th, 2009


El  10 de desembre a les 20 hores, els antics aprenents de La Seda presentem a La Sala de la Torre Balcells una mostra dels treballs efectuats, tals com peces, làmines de dibuix, llibretes, etc. També un recull de fotografies dels aprenents.

Com a complement de l’exposició es publica un llibre resumint la història de l’ Escola d’Aprenents, amb el corresponent llistat d’alumnes de totes les promocions, que es presentarà el dia de la inauguració.

El següent resum explica el motiu de la creació de l’escola i l’evolució de la mateixa:

Els devastadors efectes de la II Guerra Mundial a Europa no només van ser evidents en els aspectes materials, sinó també, com és conegut, en pèrdues humanes, cosa que va ser la causa d’una notable reducció de la població de tècnics,tal com havia  passat a Catalunya després de la guerra civil del 1936 al 1939.

Per aquest motiu, les empreses van tenir serioses dificultats per cobrir els llocs de treball que precisaven persones tècnicament qualificades.

Una solució que van prendre algunes empreses industrials (Seat, La Maquinista, Pegaso, etc.) va ser la  de formar ells mateixos els seus tècnics, creant a tal fi escoles d’aprenents,  “La Seda de Barcelona” va ser una d’ aquestes empreses. A tal fi va nomenar a l’enginyer Artur Puig per  estudiar i dirigir el projecte d’una escola professional en el sí de la fàbrica de “Rayón “ d’aquesta important indústria, per  poder disposar d’operaris i tècnics ben preparats, destinats als tallers, oficines tècniques i Departament d’Enginyeria de la pròpia fàbrica.

Aquesta exposició mostra diversos aspectes del projecte educatiu, entre els quals els treballs realitzats pels alumnes d’aquesta   modèlica  escola professional, inaugurada el 1949, en la qual es van formar uns 200 alumnes en diverses especialitats tècniques.

Els estudis realitzats en l’àmbit de l’oficilia industrial que s’impartien a l’escola van permetre  la formació d’excel·lents operaris i tècnics, tant des del punt de vista professional (mecànics, electricistes, calderers, etc.), com des del cultural i humà.

Val a dir, finalment, que una bona part dels alumnes d’aquesta Escola van proseguir estudis de Mestria i Enginyeria Técnica Industrial, cosa que va facilitar la posterior promoció a càrrecs directius, a dins i a fora de l’empresa