Archive for maig, 2009

Dreta-Esquerra o Catalanisme-Espanyolisme.

Dimarts, maig 26th, 2009

Sembla que la confrontació Dreta-Esquerra és l’elegida pel PSC-PSOE per desgastar el nacionalisme català.

Aquesta elecció posa en qüestió la postura d’Esquerra Republicana dins el tripartit, ja que donar suport al Govern del Generalitat és acceptar aquesta dicotomia.

Estem davant d’una ofensiva centralista del PSOE-PSC d’acord amb el PP-PPC. Crec que els partits nacionalistes catalans tindrien d’actuar d’una forma coordinada.