Archive for desembre, 2008

Com es podria gestionar la crisi

Dijous, desembre 4th, 2008

 S’està gestionant mol malament la crisi. Primer es deuria de reconèixer la situació i  objectivar els fets que ens causen els problemes i buscar solucions.
Crec que tenim un problema de competitivitat i com  a resultat un problema de endeutament, que al tencar-se el crèdit internacional ens ha portat a la falta de liquiditat. 
Es tindria d’actuar, per una part a canviar de model productiu i per una altra part fer arribar liquiditat a les empreses rentables. Una primera solució seria que l’administració pública passés a pagar al comptat. S’injectarien uns 10.000 milions a les empreses. Perquè  el sistema bancàri no fés fallida comprar accions al preu del mercat, i després revendre-les als bancs amb recàrrecs quan tornés la normalitat.