ESPANYA POTÈNCIA MUNDIAL?

POTÈNCIES MUNDIALS

Quan es parla de potències tenim de tenir en compte la capacitat que tenen de influir a nivell mundial. Al meu parer tenen importància els següents aspectes:

Potència econòmica, en funció del PIB, tal com podem veure en el següent gràfic. Sis països disposen del 50% del total mundial, o sigui EEUA, Xina, Japó, India, Alemanya i Regne Unit.

potencies-mundials.jpg

Potència demogràfica, com a possibilitat de consum. En aquest cas el 50% de la població està vivint en 4 països. Xina, Índia, EUA i Japó.

potencies-mundials-3.jpg

Potència científic-tecnològica com a indicador de futur, com Inversió en I+D+i, nombre de patents aconseguides, nombre d’empreses industrials de tecnologia pròpia.

Competitivitat del país, que és pot reflectir per la Balança per compte corrent en percentatge del PIB.

potencies-mundials-5.jpg

Potència científica-tecnològica, com nombre de patents obtingudes, inversió en I+D+i, nombre d’empreses tecnològiques pròpies.

Potència militar. Un dels elements a tenir en compte és la capacitat nuclear. Dels països considerats la tenen ordenats per la seva capacitat de potència: EUA, Rússia, Xina, Regne Unit, França i la Índia.

 Tenint en compte aquests factors podem ordenar-los pels motius següents: 

EUA                 Econòmic, tecnològic, demogràfic i militar.

Xina                 Demogràfic, econòmic, militar i competitivitat

Alemanya          Econòmic, tecnològic i competitivitat.

Japó                 Econòmic, tecnològic i competitivitat.

Regne Unit        Tecnològic, militar i econòmic.

França             Tecnològic, militar i econòmic.

Rússia              Militar, demogràfic.

En quant a Espanya, en PIB solament representa el 2,1% del món i té un gran problema de competitivitat amb el dèficit per compte corrent més gran de tots els països considerats (10,1%).

Joan Lluís Ferret (16/11/2008)