LES BARQUES DE PASSATGE DEL RIU LLOBREGAT AL PRAT I LA SEVA EXPLOTACIÓ 1327-1873

portada.jpgEl servei que donava la barca del Prat era imprescindible pels seus habitants, primer, durant els segles XIII, XIV i XV en què existia l’illa de Banyols, per evitar l’aïllament, després per poder comerciar amb Barcelona, de la que depenia totalment.
En ser El Prat un cul de sac, el trànsit era purament local i per tant la construcció de la barca era difícil de fi nançar pels seus usuaris.
En tenir la barca de Sant Boi un trànsit més important, ja que aquesta era la més utilitzada per els pobles de la comarca i per viatjar a València,
la del Prat va ser durant molt de temps subsidiària d’aquella, en dependre les dues barques de la mateixa propietat.
Quan la propietat ha estat privada el servei ha estat molt negatiu. Durant algunes èpoques ni ha existit. Quan la propietat ha estat pública elservei ha estat acceptable.
L’explotació de la barca no ha estat negoci pels propietaris. El passatge del riu ha estat un servei de gran interès social, que els poders públics tindrien que haver donat als habitants del Prat.
Els arrendataris han estat persones humils, degut a la poca rendibilitat de l’explotació de la barca.