Resultats de boicots en cas de la independència de Catalunya

setembre 18th, 2013

Segons el Informe sobre el comercio interregional en España. 2012.
Catalunya produeix 144936 milions d’euros (24% del total d’Espanya). La segueix Andalusia 72030 milions (10%).
Exporta a Espanya 49131 milions (34%) i importa 25938 milions (18%).
Suposant un boicot total per ambdues parts Catalunya perdria un 16% dels seus ingressos.

Beques

juny 25th, 2013

Quan parlem de beques no ens recordem que el finançament públic dels estudis universitaris és del 80%.
Si els no becats poden passar de curs amb una nota de 5 no és just que els becats (per no tenir prou recursos) tinguin que obtenir una nota de 6,5.
El problema de que es formin més universitaris que els que demana l’economia, es tenen de resoldre per altres camins.

Elecció de parlamentaris

març 14th, 2013

Crec que seria desitjable que cada parlamentari fos elegit pels votants d’una sola demarcació. D’aquesta manera dependria la seva reelecció de la defensa de les demandes dels seus electors.

AVE=Bogeria

desembre 30th, 2012

El desenvolupament de l’AVE en relació amb la població espanyola és esbojarrat. Espanya ja té construïts 61 quilòmetres d’alta velocitat per cada milió d’habitants, és el rècord mundial. França, el segon país en aquesta classificació, tot just arriba a 31 quilòmetres per milió.
L’alta velocitat francesa, el TGV, ven a l’any més de 110 milions de bitllets: cinc vegades més que Espanya amb una xarxa un 30% més petita.

Formació del delta. Lleres del riu.

desembre 8th, 2012

El riu Llobregat, ocupant diferent lleres, va repartir les aportacions de sediments al Delta. Les lleres s’identifiquen principalment per l’existència d’estrats de graves.

Dret a decidir

novembre 26th, 2012

A cusa de la gran participació en aquestes eleccions ara tenim una visió mes acurada de la realitat política de la societat catalana. El dret a decidir es manté com un desig majoritari. Seia desitjable que el govern espanyol satisfés aquesta demanda democràtica expressada a les urnes.

Formació del Delta. Cartografia

novembre 12th, 2012

Una de les dificultats per conèixer com va anar formant-se el Delta a traves dels segles és la no disposar de línies de nivell de menys de 5 m, degut a que el pendent del Delta és d’un 1 per 1000, amb una altitud màxima de 10 m, les corbes de nivell de 5 metres no tenen prou detall per a aquest estudi.
Per aquest motiu vaig procedir a dibuixar les corbes de nivell d’un metre, partint de les dades del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) d’escala 1:5000, amb corbes de nivell cada 5 m d’altitud, però que dóna punts concrets, amb una precisió d’un dm.
Per eliminar l’efecte produït pels rebliments artificials, a causa de la urbanització del territori i gràcies a la col·laboració de la Comunitat d’Usuaris del Llobregat CUADLL he pogut disposar d’uns 500 sondejos fets al Delta del Llobregat, amb les seves columnes estratigràfiques que ens han permès corretgí les actuals corbes de nivell.

La història es repeteix

octubre 13th, 2012

El historiador Jaume Codina escriu en el seu llibre “Els pagesos de Provençana” sobre la Guerra dels Segadors contra el rei d’Espanya iniciada el 1640 el següent: “Els segadors sabien que Catalunya era un país autònom i amb un rei llunyà. Però el que els feia moure, el primer impuls, no era pas això, sinó que les coses no anaven bé.

Intensitat d’ús per km de trams de l’AVE.

setembre 10th, 2012

He trobat la següent informació a FERROPEDIA molt interessant, per conèixer la rendibilitat dels següents trams de l’AVE.

Tokio-Osaka              235000 passatgers per km.

París-Lyon                   59000    ”                      ”

Colònia-Frankfurt     51000   ”                       ”

Barcelona-Madrid       9000   ”                       ”

No fan falta comentaris

Desviacions fiscals

març 21st, 2012

Espanya manipula la informació comptable fixant objectius esbiaixats. Així veiem en un periòdic d’informació econòmica estatal la següent informació:

“Para Francisco Pérez uno de los problemas fundamentales es el achacar a las comunidades la responsabilidad del ajuste. Así, señala que, por ejemplo, mientras la deuda de las CCAA supone un 13,1% del PIB, la del Estado Central es del 52,1%. En cambio, las regiones gestionan un 33% del gasto de los presupuestos y la Administración Central, un 25%.”