Arxivar per 14, març de 2011

14 març 2011


Com afrontar una situació

Classificat com a General

Davant d’una situació que has d’afrontar hi ha dos plantejaments possibles: indentificar els problemes que poden sorgir tot fent un pla per superar-los, o bé visionar el final desitjat i dissenyar les accions a fer per passar de l’estat actual a l’estat ideal que volem assolir un cop superada la situació que afrontem.

La diferència en els dos plantejaments és que en el primer cas ens centrem en els problemes que poden sorgir i per tant adoptem una visió negativa que ens afectarà tot el procés.

En canvi en el segon cas estimulem l’actitud positiva en focalitzar-nos en les coses que assolirem tant al llarg del camí com al final del procés.

Comentaris tancats a Com afrontar una situació