Arxivar per 13, gener de 2011

13 gen. 2011


Donar bon exemple

Classificat com a General

Inconscientment actuem seguint els exemples que veiem. Si se’ns diu que no travessem en vermell, però la persona que ens ho demana sí que ho fa quan no toca, aleshores acabem fent el mateix que ella així que no ens vigila. O bé si a la feina els nostres caps ens demanen més proactivitat, però veiem que ells es dediquen a perdre el temps, seguirem el seu exemple i ens deixarem anar.

És fàcil veure-ho en els altres. Però, i nosaltres?  Donem bon exemple a qui ens envolta?

Us proposo d’aturar-nos periòdicament a reflexionar quin exemple estem donant. Es correspon el que proclamem de paraula amb els nostres actes?  Donem realment bon exemple?

Comentaris tancats a Donar bon exemple