30 maig 2010

Dirigents invisibles

Publicat en 19:54 sota General

He estat treballant a empreses on no he parlat mai amb els màxims dirigents. Però no us penseu que és un cas personal, sinó que era una manera de fer dels directius. Ni amb mi, ni amb ningú que no fos directiu de l’empresa. Segons la seva manera de pensar, per relacionar-se amb els treballadors ja hi ha els seus respectius directors de departament que són a qui els correspon de fer-ho.

Penso que és una gran errada. Si el principal element de l’empresa són les persones que la formen, si més no això és el que asseguren en les seves “declaracions oficials”, per què no les coneixen, respecten, motiven i valoren?

Els veritables dirigents han de ser visibles moltes vegades entre la seva gent: si l’empresa és petita, veient-los un a un ben sovint; si l’empresa és gran, fent reunions periòdiques amb tots ells a través de petits grups. D’aquesta manera es farà real el missatge d’entusiasme que els màxims dirigents han de transmetre als seus treballadors per tal que donin el màxim, que s’impliquin del tot, que hi posin el cor i el cervell en les seves tasques respectives.

No hi ha resposta