Arxivar per 6, desembre de 2009

06 des. 2009


Siguem més objectius

Classificat com a General

Tots veiem les coses des del nostre prisma, els nostres paradigmes. Som subjectius. I això ens du a cometre errades, prendre decisions equivocades, caure en malentesos, decebre els col.laboradors, etc. Per tant hem d’esforçar-nos en ser més objectius a l’hora de prendre decisions, de tractar cada situació concreta o de donar determinades opinions. Com fer-ho? Heus aquí alguns suggeriments:

Hem de cercar les evidències objectives que confirmin les nostres percepcions. Hem de decidir amb el cor i el cap, no dixant-nos emportar pels nostres sentimens d’aquell moment concret.

Hem d’aprendre a distanciar-nos de la situació concreta, tot guanyant una perspectiva necessària per veure-ho correctament. Així evitem caure en exageracions o deformacions sobre la veritable importància del fet en qüestió.

Procurem de parlar amb altres persones abans de prendre una decisió de transcendència en solitari. D’aquesta manera ens ajudaran a ser més realistes a l’hora d’afrontar una situació complexa.

No fem cas dels rumors que ens puguin haver arribat o que hem llegit a “Internet”. Mirem de contrastar la informació per saber la seva veracitat.

No responguem de seguida davant una determinada situació. Potser la reacció immediata no és l’adient, si no ens hem allunyat suficientment per tal d’estudiar-ne les circumstàncies objectives.

Aprendre a ser més objectius ens ajudarà, tant personalment com professionalment, a afrontar els problemes i les situacions complexes a les que ens enfrontem en el nostre dia a dia.

Comentaris tancats a Siguem més objectius