22 nov. 2009

Motivar sense apujar el sou

Publicat en 23:03 sota General

Si ja de per si és difícil que una empresa pugui motivar els seus treballadors a través de pujar-los indefinidament el sou, més ho és ara en època de crisi econòmica. Quins poden ser, aleshores, altres formes de motivar sense cost monetari?

— La més efectiva, és la de donar reconeixement. Un agraiment, sincer, en el moment adient i a la persona correcta, és la fórmula màgica de la motivació. Així ho demostren varis estudis que s’han fet sobre el tema.

— Tractar bé els altres. Més que tractar els altres com a tu t’agradaria que et tractessin, és més eficient tractar els altres com a ells els agradaria ser tractats. Com tots som diferents, qui et diu que la forma com t’agradaria que et tractessin és la que agrada els altres també?

— Reservar temps pels altres. Fer moltes coses pot ser eficaç, però potser no és el més eficient: sense la col.laboració dels altres, no podrem aconseguir alguns dels objectius que ens proposem. Per tant, cal ajornar algunes de les tasques a fer durant el dia, i esmerçar aquest temps en parlar amb els altres: preguntar i escoltar, amb el cor, les seves respostes sobre temes que els plantegem, tant de l’esfera professional, com de la personal, per tal de conèixer-los millor (família, amics, aficions, aniversaris, etc.)

— Comunicar-se obertament amb els altres, enlloc de simplement informar-los de la part que els afecti la seva feina. Hi ha la tendència a explicar el just i necessari perquè es pugi tirar endavant una tasca determinada, però sense donar detalls de l’objectiu final que es vol aconseguir. S’encomanen tasques a fer i prou. Això fa que es generi incertesa i frustració, coses que aporten desmotivació. Cal ser oberts i transparents en la comunicació, i deixar clar l’objectiu final que es vol aconseguir. D’aquesta manera involucrem tothom en la recerca de l’èxit final. I quan l’aconseguim, informar-ho i celebrar conjuntament l’assoliment de l’objectiu.

No hi ha resposta