Arxivar per 9, novembre de 2009

09 nov. 2009


La gestió de l’acompliment

Classificat com a General

Contràriament al que es pot pensar d’entrada, penso que la gestió de l’acompliment no és una tècnica empresarial, sinó tot un procés que inclou varis components. Aquests són la planificació dels objectius; la comunicació contínua; el coaching; i l’avaluació de l’acompliment.

Tot i estar molt lligada amb la direcció, en realitat la responsabilitat és compartida entre els directius i els seus col.laboradors, que han de compartir la visió dels objectius a assolir i el reconeixement de la part de contribució de cadascú a l’efectivitat de l’empresa.

Així doncs, per tal que tingui èxit aquest procés de gestió de l’acompliment cal que els objectius a assolir siguin acceptats i no pas imposats; que hi hagi una cultura d’aprenentatge continu; que es mantingui la voluntat de comunicació mútua durant tot el procés; i que no sigui una mera qüestió formal reduïda a l’emplenar els formularis quant abans millor.

Comentaris tancats a La gestió de l’acompliment