Arxivar per 30, agost de 2009

30 ag. 2009


L’autoestima

Classificat com a General

En el seu llibre “Els sis pilars de l’autoestima” en Nathaniel Branden assenyala que l’autoestima no és una cosa que ens ve donada genèticament, sinó que és la conseqüència de la suma d’un conjunt de pràctiques a desenvolupar. Aquestes són, segons el seu parer:

— La pràctica de viure conscientment: no podem sentir-nos valuosos si fugim de resoldre els problemes esperant que els altres els resolguin, o bé amagant-los tot confiant que desapareguin per si mateixos.

— La pràctica d’acceptar-se a si mateix: hem de valorar-nos, tractar-nos amb respecte i deixar d’enganyar-nos a nosaltres mateixos amb excuses de mal pagador.

— La pràctica d’assumir la responsabilitat d’un mateix: sóc el responsable dels meus actes i de les meves eleccions.

— La pràctica de l’autoafirmació: la meva vida no pertany als altres, ni he de viure d’acord amb les expectatives d’una altra persona. Hem de cooperar, però sense trair les nostres conviccions.

— La pràctica de viure amb un propòsit: hem de ser proactius enlloc de reactius. Hem de dur el timó, enlloc d’anar on ens dugui el vent.

— La pràctica de la integritat personal: cal examinar si les nostres conductes són congruents amb els valors que declarem tenir.

Per tant, és possible estimular l’autoestima a l’empresa. Com? Doncs creant un clima que doni suport a que tothom pugui aplicar aquestes sis pràctiques de l’autoestima, enlloc de desmotivar-ho. Si cada treballador creix, l’empresa es desenvoluparà i estarà en millors condicions per a poder superar els actuals moments de crisi i canvis.

Comentaris tancats a L’autoestima