21 des. 2008

Conclusions

Publicat en 23:29 sota General

Una de les mancances de les reunions és la manca de conclusions clares. Es xerra molt, es formulen grans principis, però la majoria de les vegades tot és foc d’encenalls. Sense conclusions a la fi de la reunió, res no canviarà. Per tant, una de les missions de la persona que lidera la reunió és resumir les conclusions, formular plans d’acció sobre elles i obtenir el suport dels assistents per tal que es duguin a terme.I a la següent reunió començar amb el repàs de les conclusions de l’anterior, i el seguiment del compliment dels plans d’acció. Fent-ho així aconseguirem reunions eficients, col.laboradors més motivats a l’hora de posar en pràctica l’acordat i una organització que es desenvolupa i creix.

No hi ha resposta