11 des. 2008

Satisfer la qualitat interna

Publicat en 0:07 sota General

Se’n parla molt de satisfer el client, i de lliurar-li una feina o producte de qualitat. Però no es pensa gaire en satisfer la qualitat que els companys de feina esperen de la nostra tasca. És la suma de totes les activitats de les persones i departaments que formen l’empresa la que dóna la qualitat del producte o servei que rep el client.Per tant cal parar atenció en com cadascuna de les persones que treballa a l’empresa pot millorar la qualitat del seu quefer. S’ha de definir,  primerament, quin és el seu nivell d’actuació adient per considerar-la com “de qualitat”. Després veure com està desenvolupant la seva tasca actualment. I finalment concretar quines passes ha de seguir per assolir el nivell d’actuació adient des del punt en el que es troba ara. Si tothom millora la seva qualitat personal, la qualitat de l’empresa es multiplica significativament! 

No hi ha resposta