22 nov. 2008

El coneixement és capital

Publicat en 22:02 sota General

Malgrat que actualment les empreses solen manifestar que els seus treballadors són el seu actiu més valuós, la realitat és que això no es reflecteix en les seves polítiques de recursos humans ni en les seves memòries econòmiques. Els empleats no apareixen en el balanç en l’apartat d'”actius”, sinó en el de “pèrdues i guanys”. Es consideren “despeses”! Continua considerant-se que el capital de l’empresa és el capital financer. Quan es compren actius com màquines o cotxes no es consideren costos, sinó inversions. En canvi la formació del personal no es considera inversió sinó despesa. I es dediquen més recursos a tenir cura del manteniment del mobiliari que en el desenvolupament personal dels seus treballadors.Però l’economia mundial ha canviat i actualment és el coneixement l’element bàsic. El departament de recursos humans ha de fer veure a la direcció que les inversions en capital humà són les que determinen realment els futurs bons resultats de l’empresa. 

No hi ha resposta