Arxivar per 22, novembre de 2008

22 nov. 2008


El coneixement és capital

Classificat com a General

Malgrat que actualment les empreses solen manifestar que els seus treballadors són el seu actiu més valuós, la realitat és que això no es reflecteix en les seves polítiques de recursos humans ni en les seves memòries econòmiques. Els empleats no apareixen en el balanç en l’apartat d'”actius”, sinó en el de “pèrdues i guanys”. Es consideren “despeses”! Continua considerant-se que el capital de l’empresa és el capital financer. Quan es compren actius com màquines o cotxes no es consideren costos, sinó inversions. En canvi la formació del personal no es considera inversió sinó despesa. I es dediquen més recursos a tenir cura del manteniment del mobiliari que en el desenvolupament personal dels seus treballadors.Però l’economia mundial ha canviat i actualment és el coneixement l’element bàsic. El departament de recursos humans ha de fer veure a la direcció que les inversions en capital humà són les que determinen realment els futurs bons resultats de l’empresa. 

Comentaris tancats a El coneixement és capital

22 nov. 2008


Abandonant els departaments

Classificat com a General

Després de dècades d’organitzar la feina a l’empresa per departaments, cada cop és més freqüent que es treballi per processos. Així es remouen les jerarquies que aturen els canvis i les innovacions, i es limiten les burocràcies habituals. Es reemplaça l’estructura departamental tradicional per una organització flexible, orientada al procés i al canvi constant.Estàs preparat per abandonar la tradicional estructura del departament i afrontar la nova divisió per processos?   Ets una persona oberta als canvis?

Comentaris tancats a Abandonant els departaments