Arxivar per 14, novembre de 2008

14 nov. 2008


Vigilar els comentaris a la xarxa

Classificat com a General

Mentre que fa un temps (a l’anomenada Web 1.0) la informació era unidireccional, i eren les empreses les úniques que oferien la informació, actualment (a la Web 2.0) és bidireccional, compartint l’origen de la informació tant les empreses com els clients.Això significa que el que es diu de l’empresa ja no és necessàriament “positiu”. Els clients que han tingut alguna mala experiència tenen un canal a l’abast, ràpid i gratuït, per alliberar tota la ràbia acumulada i comunicar-ho a una munió d’internautes disposats a creure més en les experiències reals dels clients que en les bondats teòriques de les empreses.Si això és així, com és que poquíssimes empreses tenen personal dedicat a cercar els comentaris que sobre la pròpia empresa corren per la xarxa, i a actuar per minimitzar el seu impacte si són negatius?  

Comentaris tancats a Vigilar els comentaris a la xarxa