Arxivar per 19, octubre de 2008

19 oct. 2008


Eficàcia i eficiència

Classificat com a General

Aquests són dos termes que no sempre se sap diferenciar. He escoltat fins i tot ponents que els han explicat conjuntament perquè no saben ben bé què és què. Heus aquí la meva visió del dos conceptes:L’eficàcia fa referència a l’acompliment de l’objectiu fixat. Per poder saber si una persona o una organització és eficaç només cal comparar el resultat finalment obtingut amb el resultat previst inicialment. No hi ha cap altre tema a valorar.En canvi a l’eficiència hi ha dos assumptes a valorar: el resultat obtingut i els recursos esmerçats per assolir-lo. No hi cap l’assoliment d’un resultat a qualsevol preu, sinó que ha de fer-se amb els recursos adients.Un exemple pràctic: una persona que aconsegueix tallar un arbre, però que després aquest li cau sobre, ha sigut eficaç, però no eficient.   

Comentaris tancats a Eficàcia i eficiència