Arxivar per 2, octubre de 2008

02 oct. 2008


Innovació oberta

Classificat com a General

Hi ha certa tendència a identificar innovació amb avenç tecnològic. Però no és únicament així que es produeix. Innovació és fer les coses de forma diferent a com les féiem abans, tot millorant-ho. Innovar pot ser estar present a la xarxa, si abans no s’hi era; fabricar en petits lots si fins ara només es fabricava a l’engrós; és canviar processos administratius per ser més eficients; etc.Una nova forma d’innovació és l’anomenada “innovació oberta”: tothom pot aportar noves idees: clients, proveïdors, comercials, treballadors de fàbrica; personal administratiu; etc.  De tots ells, és el personal de l’empresa el que ha d’estar plenament compromés a ser un continu innovador. Com diu Mariana Ferrari: “les empreses haurien d’acomiadar tot aquell treballador que no hagi comés una errada creativa. Cal premiar la gent que té idees, encara que no funcionin”. 

Comentaris tancats a Innovació oberta