22 set. 2008

Qui n’és el responsable?

Publicat en 23:08 sota General

Un dels problemes que frenen les tasques a complir i enrareixen l’ambient als equips de treball és la manca d’una assignació clara de la responsabilitat.Quan s’ha de dur a terme una tasca, una persona, només una, ha de ser designada com a responsable. I aquesta persona ha d’acceptar expressament asumir la responsabilitat, i estar disposat a aconseguir l’objectiu dintre dels límits acordats i amb els recursos que rep.  Un altre dels requisits que calen és que la resta de l’equip i de l’empresa sigui informada de la responsabilitat atorgada, i de l’autoritat que se’n desprén d’aquesta assignació. Tant se val si són col.laboradors seus, com superiors jeràrquics: tots han de respectar les decisions que prengui el responsable, si són dintre dels límits acordats.D’aquesta manera s’estalvien molts problemes posteriors. Altrament el repartiment de responsabilitat entre vàries persones duen a que les tasques no es compleixin: quan varis són responsables, no hi ha ningú que realment assumeixi la responsabilitat. 

No hi ha resposta